Po lanskem neurju cena lesa padla

Leto dni mineva od usodnih dogodkov 12. decembra 2017, ko je divjalo neurje z močnim vetrom na širšem območju od Borovelj preko Sel, Žitare vasi do Železna Kaple. Pogled na razvoj cen lesa razodeva, da se je cena za prostorninski meter lesa zmanjšala od prvotno 90 evrov in več na okoli 70 evrov.

V detajlu so premiki cen razvidni iz razpredelnic, ki jih mesečno objavlja Kmetijska zbornica Koroške. Najbolj očitni so spremembe pri AB-hlodovini smreke, bora in macesna, nespremenjene od februarja do novembra manjše pri brusnem lesu.

Marian Tomažej Kmetijska zbornica

orf

Marian Tomažej

Glasilo „Kärntner Bauer“ na naslovnici poziva k zagotovitvi pravičnosti: tudi gozdarski svetovalec kmetijske zbornice Marian Tomažej pozna razmere, še posebno na območju južne Koroške. Kakor si v sedanjih razmerah lastniški posestniki prizadevajo za prodajo lesa pod streho Gozdno-gospodarskih skupnosti, pa Tomažej nastali problem osvetljuje še z drugačnega zornega kota.

Konec meseca novembra je časnik „Kurier“ z opozorilom na lastniške posestnike gozdov pisal, da se je cena za okrogli les zmanjšala za 25 odstotkov - od prvotno 90 evrov in več na okrog 70 evrov. Sobesedniki, ki jih navaja „Kurier“, soglašajo, da ob takšnem razvoju kmetje, ki se preživljajo izključno z gozdnim gospodarstvom, dolgoročno ne bodo več obstali.