Devetič priznanja „Naša Slovenija“

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine je objavilo razpis za podelitev priznanj „Naša Slovenija“ za leto 2018. Častni pokrovitelj dogodka bo minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik.

Oman in Januš prva spoznala namen

Akademski slikar Valentin Oman je bil prvi, ki je spoznal v pobudi Slavka Mežka, predsednika gibanja za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine Kultura-natura.si gibalo povezovanja med slovenskimi skupnostmi izven meja Republike Slovenije in je za priznanje „Naša Slovenija“ prispeval pozornost trajne vrednosti.

Nadaljnji koroški likovni umetnik, ki se je vključil, je bil Gustav Januš. Skupno je idejo podeljevanja odličij podprlo doslej osem likovnih umetnikov in umetnic. Ob imenovanih dveh še Luisa Tomasetig, Gašper Jemec, Klavdij Tuta, Franko Vecchiet, Barba Štembergar Zupan in Dora Plestenjak.

Priznanja Naša Slovenija bo gibanje podeljevalo devetič, in sicer v kulturnem domu Alberta Sirka v Križu pri Trstu, kjer je bila na „Ta veseli dan kulture“, dan rojstva pesnika Franceta Prešerna (3. decembra), tudi predstavitev. Častni pokrovitelj dogodka bo minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik.

Slavko Mežek gibanje nepoznano zamejstvo dediščina

orf

Slavko Mežek

Ob njegovi idejni podpori predsednik gibanja Slavko Mežek upa, da bo mogoče med odlikovane za posnemanja vredne dosežke poleg slovenskega zamejstva vključiti tudi osebnosti iz vrst Slovencev po svetu. Vsekakor sega poznanstvo Slavka Mežka z ministrom Česnikom v čas, ko je prihajal na srečanja še z onstran velike luže, je pojasnil.

Kategorije za razpis ostajajo nespremenjene: Ohranjanje dediščine; Raziskovanje in uveljavljanje dediščine; Zasluge posameznikov ali organizacij ter Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.

Kriteriji so: odličnost izvedenega posega in predhodnih raziskav; spoštovanje kulturnih, krajinskih in socialnih vrednot okolja; verodostojnost in celovitost; trajnost; prepričljivo izobraževalno delo; družbena odgovornost projektov; ustrezna utemeljitev in predstavitev.

Glej vest z dne 19.04.2018