Častno odlikovanje Wakounigu

Marian Wakounig, regionalni menedžer davčne in carinske uprave pri ministrstvu za finance je postal doživljenjski častni član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. V Ljubljani je sodeloval na konferenci slovenskih računovodij, revizorjev in davčnih svetovalcev iz sveta in Slovenije.

Predstavili davčne sisteme in davčno okolje

Davčni strokovnjaki iz Slovenije in tujine so bili v žarišču v petek, drugi dan konference Svetovnega slovenskega kongresa in soprirediteljev. Predstavili so davčne sisteme in davčno okolje v Sloveniji kot tudi v tujini in nato spregovorili o okrogli mizi. Spored v petek je sooblikoval Marian Wakounig, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije pa mu je vročila listino o častnem članstvu.

V svojem poklicu je Marian Wakounig regionalni menedžer avstrijskega ministrstva za finance za vzhodno regijo. Na Koroškem je član Strokovnega sveta Slovenske gospodarske zveze (SGZ), predsednik nadzornega odbora Mohorjeve družbe v Celovcu in podpredsednik upravnega odbora Posojilnice Bank. V stroki je Wakounig mednarodno priznani davčni ekspert. Vsestranska je njegova publicistična dejavnost, kar odseva iz več deset strani izpisa COBISS.

„Znak dolgoletnega sodelavanja“

Novembra lani je bil razglašen za najuglednejšega davčnega strokovnjaka Slovenije 2017 po izboru uporabnikov portala Tax-Fin-Lex. Glede na to, da mu je vročila na dvodnevni konferenci slovenskih računovodij, revizorjev in davčnih svetovalcev iz sveta in Slovenije Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije listino o doživljenjskem častnem članstvu, je Wakounig tudi sam prijetno presenečen.

Marian Wakounig častni član davčni svetovalci Slovenija

wakounig

Na dvodnevni konferenci je Wakounig sooblikoval modul o temi „Davčni sistem in davčno okolje v Sloveniji in tujini“ ter okroglo mizo o temi „Ali si v Sloveniji res prizadevamo za stabilno, predvidljivo in mednarodno primerljivo davčno okolje?“.

V listini ob vročitvi velikega častnega znaka za zasluge Republike Avstrije leta 2009 so posebno navedene njegove zasluge za vzpostavitev stikov s sosednjimi državami. Te izkušnje mu danes koristijo v strokovnih presojah, kot je bila konferenca v Ljubljani, je dejal Wakounig.

Še kot član fiskalnega sveta RS je Marian Wakounig z drugimi uglednimi strokovnjaki ocenjeval javnofinančno politiko Republike Slovenije ter obravnaval, kaj so danes izzivi v primerjavi z odbobjem, ko je bil član fiskalnega sveta RS.

Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Olga Belec je v uvodnem pozdravu med drugim poudarila pomen t. i. „kroženja možganov“, tudi v primeru izmenjave izkušenj na področju računovodstva in davkov.

Glej vest z dne 29.11.2018