Neisser prejel Einspielerjevo nagrado

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) sta v ponedeljek podelila Einspielerjevo nagrado nekdanjemu predsedniku avstrijskega parlamenta Heinrichu Neisserju. S podporo narodni skupnosti, razumevanjem in prijateljstvom je Neisserja v slavilnem govoru povezal predsednik NSKS Valentin Inzko.

Einspierlejeva nagrada Heinrich Neisser Krištof Inzko

orf

Janko Krištof

„Za delovanje v prid manjšini“

„Različne so oblike, kako se nekomu zahvalimo za prizadevanja v našo korist. Ena izmed odličnih oblik, ki jih imamo za to skupnosti, ustanove in krovne organizacije, so nagrade,“ je v svojem pozdravu poudaril predsednik Krščanske kulturne zveze (KKZ) Janko Krištof.

V ta namen podeljujeta NSKS in KKZ od leta 1988 Einspielerjevo nagrado osebnostim iz nemškega naroda, ki so s svojimi prizadevanji v preteklosti slovenski manjšini izkazovale odkrito prijateljstvo in podpirale slovensko govorečo manjšino v njenih prizadevanjih za blagor narodne skupnosti. Dolgi vrsti Einspielerjevih nagrajencev se je pridružil univerzitetni profesor Heinrich Neisser, je dejal Krištof.

Einspierlejeva nagrada Heinrich Neisser Krištof Inzko

orf

Valentin Inzko

„Neisser je naš prijatelj“

S podporo narodni skupnosti, razumevanjem in prijateljstvom je Heinricha Neisserja v svojem slavilnem govoru povezal predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko. Da ni le začasni prijatelj, je Neisser dokazoval skozi dolga leta. S svojim publicističnim delom, s svojim delom kot parlamentarec in profesor ter s svojim delom v raznih avstrijskih vladah, deloma tudi kot minister.

Einspierlejeva nagrada Heinrich Neisser Krištof Inzko

orf

„Mi ga poznamo in cenimo predvsem zaradi njegovega sodelovanja pri predlogih za avstrijski zakon o narodnih skupnostih in zaradi njegovega javnega zavzemanja za pravice narodnih skupnosti in za pravice koroških Slovencev. Sodeloval je na raznih znanstvenih konferencah v Tinjah, zadnje čase tudi tukaj v Celovcu in njegovi prispevki na tem področju izhajajo v redakciji Martina Pandla tudi v knjižni obliki. Za vse svoje kreposti si je zaslužil poleg avstrijskih priznanj tudi priznanje slovenske narodne skupnosti in zato smo se danes zbrali v tej dvorani,“ je dejal Inzko.

Einspierlejeva nagrada Heinrich Neisser Krištof Inzko

orf

Heinrich Neisser

„Lahko ste ponosni“

V besedah zahvale je Heinrich Neisser začrtal vzporednice z Andrejem Einspielerjem, po katerem je nagrada poimenovana. Pa ne duhovnikom, temveč s politikom in publicistom. Tudi o temah, kot je dogovor o postavitvi dvojezičnih krajevnih napisov, je spregovoril in poudaril pomen dialoga. Narodnostno politiko prepoznava kot poglavitni del evropske raznovrstnosti.

Na dve stvari je lahko narodna skupnost posebno ponosna, je poudaril. Da je pisatelj Florjan Lipuš prejel Veliko avstrijsko državno nagrado in da je na uradni počastitvi 100-letnice prve avstrijske republike imela slavnostni govor pred zbranim državnim vrhom pisateljica Maja Haderlap.

Einspierlejeva nagrada Heinrich Neisser Krištof Inzko

orf

Nekdanji predsednik parlamenta Heinrich Neisser je prejel Einspielerjevo nagrado Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) in Krščanske kulturne zveze (KKZ) za dolgoletno prizadevno delovanje v prid koroškim Slovencem, predvsem za sodelovanje pri predlogih za avstrijski zakon o narodnih skupnostih, njegov doprinos k znanstvenim projektom za zaščito narodnih skupnosti ter za njegovo javno zavzemanje za pravice narodnih skupnosti.

- Vest v nemškem jeziku
- Glej vest z dne 16.11.2018