Statistični podatki dežele

V četrtek so na uradu deželne vlade v Celovcu predstavili medtem že 63. izdajo koroškega statističnega priročnika. Zbornik je zrcalo časa, je ob tem dejal deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). Natisnili so 500 izvodov, sicer je knjiga na razpolago tudi na spletni strani dežele.

Statistika na primer kaže, da na Koroškem živi 560.898 oseb, od tega je 57.299 tujcev. Največja skupina tujcev na Koroškem so nemški državljani, teh je 11.157.

Na 355 straneh statističnega priročnika se najde tudi podatek, da je bilo lani pri starših najbolj priljubljeno ime za novorojenega sina Lukas, za hčerko pa Anna.