Pet novih območij Natura 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah EU z osnovnim ciljem, da se ohrani biotska raznovrstnost. Koroška deželna vlada je zaenkrat imenovala in Evropski komisiji sporočila pet novih območij Natura 2000.

To so razširjena območja v spodnji Labotski dolini, reko Zilo v Lesni dolini, močvirja na Osojskih Turah, Drumlje pri Labotu in dravski ovinek pri Rožeku.

Evropska unija zahteva do konca leta 2020 še 20 novih območij Natura 2000, o tem se bosta konec novembra pogajala v Bruslju deželna svetnika Sara Schaar (SPÖ) in Martin Gruber (SPÖ).