Spomenica o aktualnem položaju

Krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, sta posredovali osrednjim državnim oblastem Republike Slovenije spomenico o aktualnem stanju slovenske narodne skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini.

SKGZ in SSO izpostavljata določila zaščitnega zakona iz leta 2001, ki še niso uresničena, med drugim tudi to, da ima slovenska narodna skupnost pravico do olajšanega zastopstva v italijanski poslanski zbornici in senatu.

Poleg tega da so še vedno prisotne težave pri pravilnem zapisovanju slovenskih imen in priimkov na nekaterih italijanskih dokumentih, niso postavljene še vse dvojezične table, odprto je vprašanje poučevanja slovenskega jezika v Železni in Kanalski dolini.

Italija se je tudi obvezala, da bo slovenski narodni skupnosti v Furlaniji vrnila goriški Trgovski dom, Narodni dom pri Sv. Ivanu v Trstu in tržaški Narodni dom, kar da še ni v celoti uresničeno.

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij bosta isto spomenico posredovali tudi italijanskim oblastem.