Delavska zbornica kritizira „prostovoljnost“

Predsednik koroške delavske zbornice Günther Goach je ostro kritiziral novi zakon o delu in predvideno prostovoljno delo v 11. in 12. uri. Svari, da je takšen dogovor v stvarnosti mogoč le zaradi strahu zaposlenih, da bi v drugačnem primeru izgubili delovno mesto.

Privolitev iz strahu za delovno mestu

Goach navaja primer ženske iz okraja Špital ob Dravi. Delodajalec v gostinstvu je ženski za preizkusno dobo predložil pogodbo, s katero naj bi se zavezala, da prostovoljno dela do 12 ur dnevno in 60 ur tedensko. Za šefa delavske zbornice je to izbrani primer, kako naj bi ženska privolila, v drugačnem primeru pa se odpovedala delovnemu mestu. Pred natančno takšnimi primeri je svarila delavska zbornica, je dejal direktor Winfried Haider. Zato poziva zbornica zvezno vlado, da odpravi očitne pomanjkljivosti v zakonu.