Razpis za finančno podporo zamejcem

Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja javni razpis za finančno podporo avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu. Oddajni rok je 12. november, vloge zbira Narodni svet koroških Slovencev.

Namen finančne podpore avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo, piše Urad v objavljenem razpisu.

Prosilci s sedežem na Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), Viktringer Ring 26, A-9020 Celovec, Avstrija.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 12. novembra oz. do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih sprejemnih mestih. Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek, še opozarja Urad.

Povezava: Razpis