Vlada sklenila takojšnjo pomoč

Več kakor en teden že potekajo pospravljalna dela po neurju z vetrom in poplavami v najhuje prizadetih občinah na Koroškem. V torek je sklenil kolegij deželne vlade finančno pomoč na več ravneh. Po oceni deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ) znaša nastala škoda 280 milijonov evrov.

Prošnje treba oddati na občinskem uradu

Deželna vlada je sklenila pomoč v višini 7 milijonov evrov. Do največ 5.000 evrov znaša prispevek iz sklada za pomoč v posebnih razmerah, skupno je v tem skladu en milijon evrov. Prošnje za finančno pomoč je treba oddati na občinskih uradih. 3 milijone evrov znašajo sredstva iz sklada Kärntner Nothilfswerk. Deželna vlada bo ob tem občinam pomagala s sredstvi za osebje. 2 milijona evrov bo namenila občinam iz proračuna referata za občine.

En milijon evrov bo še v tem letu vložila v varstvo pred poplavami. Za učinkovito pomoč je dežela uredila servis, dosegljiv po telefonu: 050 536-22132. Obrazce in informacije objavlja na svojem spletnem mestu.

Lokalaugenschein Bad Eisenkappel

ORF

Nekaterim kmetom v Železni Kapli je veter podrl skoraj ves gozd.

Kmetijska zbornica pozdravlja sklep

V tiskovnem sporočilu je predsednik kmetijske zbornice Johann Mößler pozdravil sklep deželne vlade, da za takojšnjo pomoč odmeri 7 milijonov evrov. Glede na višino škode pa poziva kolegij deželne vlade, da nujno naredi še nadaljnje korake. Med drugim omenja prilagoditev smernic sklada za pomoč po katastrofah in dodatna proračunska sredstva za vzpostavitev poškodovane podeželske infrastrukture.

- Povezava: Dežela Koroška
- Glej vest z dne 05.11.2018