Odšel je Albert Smrečnik

V 83. letu starosti je umrl Albert Smrečnik, p.d. Šoštar iz Globasnice. Pogreb rajnega kulturnika, gostilničarja ter prejemnika Janežičevega priznanja Krščanske kulturne zveze (KKZ) bo v petek, 9. novembra, ob 15. uri v farni cerkvi v Globasnici.

„Vztrajal kot Slovenec“

Ob podelitvi Janežičevega priznanja Krščanske kulturne zveze Rozki in Albertu Smrečnik leta 2016 je v utemeljitvi ob aktivni podpori in sooblikovanju kulturnega življenja v domačem kraju zapisano: „Že kot mlad fant je Albert Smrečnik v društvu sodeloval kot pevec in gledališki igralec, se vedno aktivno vključeval v narodnostno politiko in bil zaupnik Narodnega sveta koroških Slovencev. Doživel je marsikatero nasprotovanje, a vztrajal je kot Slovenec.“

V nadaljevanju je omenjena gostilna Šoštar, ki je dolga leta dajala dom Slovenskemu kulturnemu društvu Globasnica. Prav tako, da je družinsko podjetje od nekdaj tesno povezano s kulturnim življenjem na vasi. Šoštarjeva gostilna je v kulturnem in narodnopolitičnem pogledu veljala za temeljno institucijo kraja in bila znana daleč naokoli.

Prejemnika Janežičevega priznanja Rozka in Albert Smrečnik sta prispevala velik delež k ohranjanju in pospeševanju slovenske besede v domačem kraju in ju štejejo med stebre slovenske narodne skupnosti v Globasnici in velike podpornike domačega kulturnega in narodnopolitičnega življenja.