Letos pod drobnogledom populizem

Petindvajsetič bo v soboto zagorel „Ogenj v Alpah“. Poglavja iz preteklosti, o katerih so razmišljali ob prižiganju ognja, so vključevala varstvo okolja in trajnostni razvoj, prometne razmere ter zaraščanje planin. Ustaljeno mesto imajo tudi politična stališča, letos bo pod drobnogledom populizem.

Gerhard Leeb Gegen den Zeitgeist Austellung

ORF

Gerhard Leeb

Ogenj bo v vsakem primeru

Če so nekoč prižigali ognje na vzpetinah, so jih zvečer pred kakim praznikom. V vsakem primeru bo v soboto, 11. avgusta, zvečer na Dobraču medtem petindvajsetič plapolal ogenj. Razen seveda, če bi ga morali iz varnostnih razlogov opustiti. Vsaj v preteklosti se je že zgodilo, da je plapolal zaradi suše in vročine v kovinastih sodih. Še večkrat pa je na večer prižiganja pod krovom akcije „Ogenj v Alpah“ deževalo, pravi organizator Gerhard Leeb.

Nikakor niso odločilne vremenske razmere, kadar zbereta Sepp Götz in Gerhard Leeb iz Alpske pisarne Beljak okrog sebe somišljenike, da skupno pogledajo, katere okoljske in naravovarstvene teme terjajo učinkovito ukrepanje. Preden je začel razmišljati Gerhard Leeb o trajnostnem razvoju alpskega prostora, je tudi sam prisluhnil človeku, ki ga je senzibiliziral za okolje alpskega prostora. Bil je to narodopisec Hans Haid, leta 1985 ustanovitelj DS Arge Region Kultur, društvo za pospeševanje kulture in izobraževanje odraslih. Tudi Slovenska prosvetna zveza (SPZ) je včlanjena.

Ogenj v Alpah Dobrač Leeb

feuerindenalpen.com

Populizem pod drobnogledom

Bila sta Sepp Götz in Gerhard Leeb, ki sta zbrala pred 25 leti ob „Ognju v Alpah“ na Dobraču vse takratne okoljevarstvene iniciative. Za svojo knjigo, objavljeno v istem letu je prejel Leeb okoljsko nagrado dežele Koroške. Poglavja iz preteklosti, o katerih so razmišljali ob prižiganju ognja, so vključevala varstvo okolja in trajnostnega razvoja, prometne razmere, zaraščanje planin. Ustaljeno mesto imajo tudi politična stališča. Letos bosta Sepp Götz in Gerhard Leeb vzela pod drobnogled populizem.

Alpenfeuer Dobratsch Leeb

ORF/Peter Matha

Hans Haid je tudi avtor besedne igre v nemščini: „Alle, die schon einmal aufgestanden sind, müssen sich Widersetzen“, Gerhard Leeb razlaga izhodiščno misel zapisa na vabilu.

Sepp Götz in Gerhard Leeb bosta ob 20. uri z zbranimi na Dobraču pogledala na četrt stoletja skupnih prizadevanj. Prej, ob 19.30, minut bo Martina Kircher pripovedovala zgodbe za otroke in odrasle, Sibylle Petritz zaigrala na harmoniko.

- Vest v nemškem jeziku
- Glej vest z dne 11.08.2016
- Povezava: Ogenj v Alpah