Dvorazredna družba v občini Pliberk

V občini Pliberk prebivalci Čirkovč, Vidre vasi in Doba že leta plačujejo enkrat višjo pristojbino za odvajanje in čiščenje odplak kakor ostali občani. Župan Stefan Visotschnig (SPÖ) obljublja odpravo neenakosti najprej čez dve leti.

Družba za odvajanje in čiščenje odplak v Vogljah prodaja čistilno napravo v Dobu. V četrtek dopoldne so interesenti imeli priložnost, da si jo na licu mesta ogledajo. Ponudbe za poslopje, črpalke in bazen lahko oddajo do 16. avgusta. Najnižja možna ponudba je 8.500 evrov. Kratek oglas v časopisu naj bi bil zadnje poglavje neskončne zgodbe prebivalcev Doba, Čirkovč in Vidre vasi v prizadevanjih za decentralno rešitev čiščenja vodnih odplak in proti priključku na velekanalizacijo.

150 gospodinjstev je bilo nekdaj priključenih na decentralno napravo v Dobu, ki so jo zgradili člani vodne zadruge v lastni režiji že dolgo pred gradnjo velekanalizacije v Pliberku. Naprava je sicer izpolnila vse tehnične standarde. Ker pri gradnji naprave zaradi formalnih napak niso dobili sicer običajne in zakonsko zagotovljene zvezne subvencije, je morala vodna zadruga iti v prisilni stečaj. Leta 2007 je obratovanje in finančne obveznosti prevzela občina Pliberk. Za poravnavo dolga je zaračunala prizadetim gospodinjstvom enkrat višjo pristojbino za odvajanje odplak, kot ostalim prebivalcem občine.

Kanal aich dob Jokej Logar Čirkovče Vidra vas odplake ajzl

logar

Že leta 2012 opozorili z akcijo

„340 evrov več - je to pravično?“ so se že leta 2012 spraševali v ljudski pobudi „Kanal Aich Dob“, ko so v Vidri vasi ob cesti postavili „ajzl“, torej leseno stranišče na prostem. S tem so simbolično ponazorili, da si ne morejo več privoščiti vode za izplakovanje.

Vzporedno so romali od ministrstva do ministrstva, da bi le dosegli pravično rešitev, se pravi enako zvezno finančno subvencijo za odvajanje in čiščenje odplak, kot vsi ostali državljani. Če bi namreč vodna zadruga dobila zakonsko zvezno finančno podporo v višini 900.000 evrov, bi ne bilo treba najeti kredita in bi tudi iz ekonomskega vidika ne bilo problemov.

Festival Suha

orf

Jokej Logar

„Krivica, ki čaka na popravilo“

Zakonodajalec se je skliceval na pravo, argument pravičnosti je ostal brez posluha, vse do danes, je razočaran govornik ljudske iniciative Jokej Logar.

Pliberk volitve mestna občin Stefan Visotschnig

orf

Stefan Visotschnig

„V dveh, treh letih naj bi bilo rešeno“

Župan mestne občine Stefan Visotschnig iz socialdemokratske stranke hitre rešitve zaenkrat ni mogel obljubiti.

Od leta Leta 2015 je za odvajanje in čiščenje odplak iz Doba, Vidre vasi in Čirkovč pristojen upravljavec naprave v Vogljah (Abwasserverband Völkermarkt – Jaunfeld). Odplake črpajo navzgor v Nončo vas, od tod pa po centralni kanalizaciji v Voglje.

Glej vest z dne 30.05.2014