Zaključek 750-letnice s praznovanjem

V temeljitem premišljevanju je minilo skoraj leto, v soboto, 11. avgusta, bo na sporedu še zaključna proslava, namenjena počastitvi 750. obletnice razglasitve trga Železna Kapla. Koliko je lokacij, razstav in stojišč ob jubileju, je razvidno iz navedb na eni celi strani formata A4, skupaj s preglednim načrtom hiš na glavnem trgu.

Stojišča gostilničarjev, modna revija, tržnica...

Levo od glavnega trga bodo stojišča skupnosti gostilničarjev, v farni dvorani s šetvilko III bo popoldne ob 15.30 in zvečer ob 18.30 modna revija Jožeta Ošine z naslovom „Sanje“. Na trgu pred farno cerkvijo bo sobotna tržnica. Seznam ni popoln, le tisti kraji so omenjeni, ki jih je mogoče priklicati v spomin tudi brez vaške karte ali zemljevida.

...razstave, kulturni spored, odlikovanja, glasba

Sicer so pa s črkami označene lokacije Galerija Vprega, Forum Zarja, okrajno sodišče, Srienečeva hiša z občinskim modelom in razvojnim konceptom, župnijski trg in Geopark center. Za predstavitev kulturnih društev grap in vasi velja vodilo „Mi smo Železna Kapla“. Tudi odlikovanje zaslužnih občank in občanov je načrtovano. In tako bi lahko nadaljevali s podrobnostmi.

Smrtnik Kapla obisk županje Slovenija

orf

Franc Jožef Smrtnik

„Skupno v bodočnost“

Glede na geslo „Skupno v bodočnost“, zasnovano ob predstavitvi dogajanja v luči 750-letnice razglasitve trga Železna Kapla je župan Franc Jožef Smrtnik (Kapelška lista) vprašanje o dodani vrednosti razložil z zaznavno večjo ustvarjalnostjo. Nazadnje pa izjemne razmere, tokrat zaradi jubileja, povezuje z željo, da bi mladi prepoznali, kakšno visoko kakovost življenja nudi trška občina Železna Kapla - Bela in je vredno razmisliti o vrnitvi oziroma ponovni naselitvi.

Smrtnik: „Visoka kakovost življenja“

Povezovalca s koreninami v Železni Kapli

Monika Novak-Sabotnik s koreninami v Železni Kapli in Helmut Lechthaler, ki danes živi v labotskem Šentandražu, bosta povezovala spored, ko bo dala Železna Kapla krono jubileju ob razglasitvi za trg pred 750 leti. Mati Helmuta Lechthalerja je bila zaposlena pri judovski družini Scharfberg, kateri so nacisti po prevzemu oblasti, 12. marca leta 1938, trgovino arizirali in trgovca s petletnim sinom nasilno pregnali. Koordinator celotnega projekta je Zdravko Haderlap.

- Glej vest z dne 01.08.2018
- Glej vest z dne 04.04.2018
- Povezava: Trška občina Železna Kapla - Bela