Italija še ni ratificirala listine o manjšinah

26 let po njenem sprejetju Italija še ni ratificirala Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Na to je v ponedeljek v Vidmu opozoril visoki komisar za narodne manjšine pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) Lamberto Zannier.

Zannier spomnil na pomen zaščite manjšin

Italijanski diplomat je nastopil na konferenci ob 10-letnici bocenskih priporočil, dokumenta, ki so ga pred desetimi leti sprejeli v Bocnu z namenom, da državam pokažejo pravo pot, kako do najboljšega varovanja narodnih manjšin. „Današnji posvet je priložnost, da spomnimo parlament na pomen, ki ga imajo konkretna dejanja pri varovanju pravic in negovanju kulture manjšin,“ je po poročanju Primorskega dnevnika poudaril Zannier.

Italija ratifikacija listine o varovanju manjšin Zannier

primorski.it

Z leve: Danilo Türk, Lamberto Zannier in predsednik deželne vlade Furlanije-Julijske krajine Massimiliano Fedriga.

Posveta v Vidmu so se udeležile delegacije 57 članic OVSE-ja, osrednji gost pa je bil nekdanji slovenski predsednik Danilo Türk. Ta je v svojem nastopu postavil mejo ločnico med avtohtonimi manjšinami in novonastalimi skupnostmi, ki so posledica migracij, piše Primorski dnevni.

„Prioriteta zgodovinskih manjšin je ohranjanje etnične, jezikovne in kulturne identitete, medtem ko je glavna skrb novih migracijskih skupin povsem drugačna, in sicer potreba po socialni vključitvi v družbo, v katero so pravkar prišli,“ je dejal Türk, ki je opozoril, da so pri integraciji ključni jezikovna vzgoja, kulturna občutljivost in skrb za primerna delovna mesta.