Nizka udeležba na volitvah NSKS

Le slabih 28 odstotkov volilnih upravičenecev in volilnih upravičenk se je udeležilo volitev Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Vzrok za nizko udeležbo je po besedah predsednika Valentina Inzka predvsem dejstvo, da ni bilo več kandidatov za mesto predsednika.

Od leta 1995 naprej voli Narodni svet predsednika in člane Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) na neposrednih volitvah - tudi s ciljem, da se izvoli močno, demokratično legitimirano politično zastopstvo slovenske narodne skupnosti - neke vrste „mini-parlament“, v katerem naj bi bili zastopani člani vseh političnih osrednjih organizacij. Ta zamisel se doslej ni uresničila, pri NSKS so bolj ali manj ostali med sabo. Kljub temu vztrajajo pri modelu.

Letošnje volitve so potekale od 28. maja do 11. junija. Ker je za mesto predsednika kandidiral le Valentin Inzko, so volilni upravičenci tokrat volili le predstavnike Zbora narodnih predstavnikov. V 18 volilnih okoliših je nastopilo 73 kandidatov in kandidatk.

Glasovnice je dobilo 6.562 oseb. Volilne pravice se je poslužilo 1.822 oseb ali okrog 28 odstotkov vabljenih. S tem je bila volilna udeležba za slabih deset odstotkov nižja kot pri zadnjih volitvah leta 2013.

Lenčka Kupper Tischlerjeva nagrada podelitev poročilo

orf

Predsednik Valentin Inzko je kljub temu zadovoljen. Ob predstavitvi volilnih rezultatov v četrtek v Celovcu je spomnil, da je bil NSKS ustanovljen prav na ta dan pred 69 leti. S pomlajenim in še bolj ženskim Zborom narodnih predstavnikov da lahko „okrepljeno in demokratično legitimirano“ stopajo v 70. leto.

Inzko: „Volitve so bile ogromen napor“

Po možnosti bo imel novoizvoljeni Zbor narodnih predstavnikov ustanovno sejo še pred poletnimi počitnicami, je dejal Inzko. Septembra pa naj bi se sestalo tudi novo predsedstvo Narodnega sveta koroških Slovencev.

- Glej vest z dne 05.06.2018
- Vest v nemškem jeziku