Bivanje na kmetijah ima trajnostni učinek

Že dve leti kmetje v Avstriji v okviru združenja Green Care skupno z zdravniki ponujajo na svojih kmetijah informacije in napotke za zdravo življenje. Rezultati anket kažejo, da ima bivanje na kmetijah Green Care trajnostni učinek na več področjih.

Kmetje morajo za to opraviti obvezno 168-urno izobrazbo. Ponudbo je znanstveno spremljala univerza Alpe-Jadran v Celovcu. Pri tem so študentje in profesorji udeležence na kmetijah več tednov opazovali in jih anketirali.

Pri tem so ugotovili, da ima bivanje na tovrstnih kmetijah na področju gibanja, prehrane in potrošniškega obnašanja trajnostni učinek.