Novi organ začel delovati

Paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine v Furlaniji-Julijski krajini se je včeraj na sedežu deželne vlade v Trstu prvič sestal ob navzočnosti prevajalke iz Centralnega urada za slovenski jezik. Gre za otipljiv dokaz, da je novi organ, ki naj bi gojil slovenščino v javni upravi Furlanije-Julijske krajine, le začel delovati.

Ni ovir za slovensko sekcijo

Na seji so prvenstveno govorili o 15. členu zaščitnega zakona, ki določa ustanovitev slovenske sekcije na tržaškem konservatoriju. Zaradi reforme glasbenega šolstva v Italiji so določila neuporabna, zato so navzoči prerešetali možnosti, kako bi se visokošolski glasbeni pouk lahko vendarle izvajal tudi v slovenskem jeziku.

Paritetni odbor je sicer spet razpravljal o sistemski rešitvi, s katero bi deželna uprava, lokalna samouprava in koncesijska podjetja v Furlaniji Julijski krajini redno delovali tudi v slovenskem jeziku. Navzoči na seji so tudi predlagali predsednici Kseniji Dobrila, naj se sreča z Massimilianom Fedrigo. Ta naj bi predstavil uradno stališče deželne vlade do vprašanj, ki tarejo slovensko manjšino, poroča Primorski dnevnik.

Glej vest z dne 11.06.2018