Zbirajo ideje za novo podobo središča

„Kaj hočemo v prihodnje doživeti v središču kraja“ je geslo pobude, s katero hoče občina Bilčovs s pomočjo občanov na novo oblikovati središče kraja. Vsak občan oz. vsaka občanka lahko vnese svoje misli in predstave v tako imenovani idejni pisarni biroja za planiranje „non-conform“. Idejno pisarno bodo odprli 20. junija.

Tri dni lahko občani prinašajo svoje ideje za oblikovanje središča kraja. Tam bodo ideje zbirali, jih zlili v skupni koncept in jih nato predstavili javnosti.