„Empirično-analitična raziskava“

Prvo empirično-analitično raziskavo, ki zaobjema mlade pripadnike slovenske manjšine v zamejstvu imenuje literarni zgodovinar, publicist in prevajalec Andrej Leben v recenziji drugo knjigo: „Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu“. Urednik je Milan Obid iz Slovenskega znanstvena inštituta (SZI) v Celovcu.

Že februarja letos, ob predstavitvi monografije „Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu“ je vodja projekta in urednica, znanstvena svetnica Vera Kržišnik Bukić, raziskovalka na INV v Ljubljani, opozorila, da gre za prvo izmed štirih monografij, ki bodo obravnavale še tematske vsebine identifikacijskih procesov, jezikovnega profila in participacije mladih v slovenskem zamejstvu.

Na nedavnem občnem zboru Slovenskega narodopisnega inštituta (SNI) Urban Jarnik pa je etnologinja Martina Piko-Rustia omenila drugo knjigo: „Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu“ in urednika Milana Obida iz Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) v Celovcu. Kakor tudi, da sta v pripravi še dva zvezka, za katera je Martina Piko-Rustia skupno z Milanom Obidom preučevala situacijo mladih na Koroškem, anketirala in intervjuvala pa je tudi mlade na območju avstrijske Štajerske.

Knjiga raziskava manjšina mladina Leben Obid

orf/rulitz

Iz recenzije, pod katero je podpisan literarni zgodovinar, publicist in prevajalec Andrej Leben, je na platnici druge knjige mdr. zapisano: "Gre za prvo empirično-analitično raziskavo, ki zaobjema mlade pripadnike slovenske manjšine v obmejnih področjih, za katere se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Sloveniji uveljavila oznaka zamejstvo. Razvidno je, kakšne so razlike v identitetnih opredelitvah mladih v slovenskem zamejstvu, kakšen je njihov odnos do Slovenije in kolikšnega pomena je vprašanje ohranjanja etnične in/ali jezikovne identitete med mladimi manjšinci v posameznih državah.

Opredelitve v štirih zamejstvih različne

Urednik druge knjige je Milan Obid, raziskovalec v povzetku in zaključnem razmisleku piše: „Ob primerjanju identitetnih opredelitev med štirimi slovenskimi zamejstvi smo naleteli na marsikatere podobnosti, hkrati pa izsledili izrazite razlike. ... med življenjskimi svetovi posameznikov so precejšnje že znotraj posameznih zamejstev, kljub temu pa smo lahko smiselno analizirali razlike in podobnosti med zamejstvi, ki smo jih za ta namen razumeli in obravnavali kot socialne enote“.

O identitetnih opredelitvah mladih v slovenskem zamejstvu Obid uvodoma omenja zavedanje, da so opredelitve v posameznih štirih zamejstvih dokaj različna.

Predstavitev monografije z naslovom: „Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu“ bo v sredo, 13. junija, v knjižnem centru Haček v Celovcu (18.30 minut). Knjiga je nastala v sodelovanju INV Ljubljana, SZI Celovec, SNI Urban Jarnik in SLORI Trst. SGZmladina je predstavitev uvrstila v sklop 7. „Začinjene mize“, pravi Ines Stupica, sodelavka Slovenske gospodarske zveze.

Glej vest z dne 02.02.2018