Pričakujejo, da bo sodišče sledilo Wahlu

Avstrija s protidampinško zakonodajo krši pravo Evropske unije, je ocenil pravobranilec Sodišča EU Nils Wahl. V celovški odvetniški pisarni Grilc Vouk Škof, ki zastopa pritožnika, pričakujejo, da bo mnenju pravobranilca sledil še senat sodišča in bo morala Avstrija zakonodajo spremeniti.

Avstrija je z januarjem 2017 uvedla ostrejšo protidampinško zakonodajo. Med drugim nova zakonodaja močno povečuje obseg zahtevane dokumentacije, ki jo mora tuje podjetje predložiti za delo v Avstriji, in povečuje sankcije za kršitve. Vprašanje, ali avstrijski zakon o preprečevanju plačilnega in socialnega dampinga ruši idejo skupnega prostega evropskega trga trenutno obravnava Evropsko sodišče v Luksemburgu. Postopek je na pobudo odvetniške pisarne Grilc Vouk Škof sprožilo okrajno sodišče Pliberk.

V presoji vprašanje varščine

V konkretnem primeru je v presoji predvsem vprašanje varščine, ki jo morajo avstrijski naročniki storitev plačati finančni policiji, če slovenski izvajalci na licu mesta nimajo vseh potrebnih dokumentov. Gre za tožbo, ki jo je na pliberškem okrajnem sodišču vložilo podjetje Čepelnik s Prevalj v Sloveniji zoper naročnika iz Šmihela. Pri obnavljanju njegove zasebne hiše podjetnik iz Slovenije ni imel pri sebi popolne plačilne dokumentacije. Šmihelčan je zato moral plačati okrajnemu glavarstvu v Velikovcu 5.000 evrov varščine, čeprav je šef podjetja Matjaž Čepelnik že naslednji dan prinesel vse potrebne dokumente. Varščina, ki jo je moral plačati avstrijski naročnik, je medtem zapadla, slovenski izvajalec je tako ostal brez plačila za svoje opravljeno delo.

Rudi Vouk

orf

Rudi Vouk

Generalni pravobranilec evropskega sodišča Nils Wahl je v tej zadevi sprejel mnenje, da Avstrija s protidampinško zakonodajo, ki otežuje delovanje tujih obrtnikov in malih podjetij na avstrijskem trgu, krši pravo Evropske unije. V odvetniški pisarni Grilc Vouk Škof v Celovcu so prepričani, da se bo tudi senat sodišča pridružil mnenju pravobranilca, je optimističen odvetnik Rudi Vouk.

Glej vest z dne 11.05.2018