„Poseg v ključno svoboščino EU“

Slovenska ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je na Srednjeevropski varnostni konferenci na Dunaju kritizirala podaljšanje nadzora na notranjih mejah schengna s strani Avstrije. Avstrija „bistveno posega v prosti pretok oseb, eno od ključnih svoboščin EU“, je dejala ministrica.

Obravnavali aktualne varnostne teme

Na Dunaju je bila v torek Srednjeevropska varnostna konferenca. Udeleženci so razpravljali o pomenu in vlogi območja Srednje Evrope za varnostno politiko in evropsko varnost. Udeleženci so se strinjali, da se regija srečuje s številnimi izzivi, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost. Izpostavili so oskrbo z energijo, transportne poti, napade na informacijske sisteme in podobno. Več sogovornikov je opozorilo na pomen sodelovanja, ki mora presegati razlike med državam. Ministrica Györkös Žnidar je na konferenci predstavila slovenski pogled na varnost na območju Srednje Evrope. Opozorila je, da spremembe na področjih varnosti, obrambe, financ in okolja, ki smo jim priča v zadnjem obdobju, ne samo od Evrope, ampak celega sveta zahtevajo ustrezno ukrepanje in prilagajanje varnostnih politik in varnostnih sistemov.

Ministrica je še opozorila, da so „zunanje meje EU, ki jih ne varuje Slovenija, še vedno premalo zaščitene, lahko bi rekli, da so celo porozne, in ne omogočajo prepovedi vstopa tistim, ki zaščite ne potrebujejo, oziroma v EU ne vstopajo zakonito. Situacija, s katero se soočamo danes, ogroža temeljne koncepte EU, saj je migrantom dovoljen vstop in gibanje po EU ter izbira države, v kateri zaprosijo za mednarodno zaščito. Prakso, ki jo poznamo kot t. i. asylum shopping, bi nujno morali preprečevati. Zato beseda azil sama po sebi ne bi smela na široko in avtomatično odpirati vrat za vstop v EU“.

„Migracijski tok ustaviti na zunanjih mejah EU“

Po mnenju ministrice bi se moral migracijski tok zaustavljati na zunanjih mejah EU, saj bi se tako lahko izognili situacijam, ko je migrantom najprej dovoljen vstop v EU, nato pa se v primeru negativne odločitve o prošnji za mednarodno zaščito države v nadaljevanju soočajo z neizvedljivim postopkom vračanja. Evropa bi sicer po njenih besedah morala ostati odprta za tiste, ki pomoč potrebujejo. Ministrica je še izpostavila, da je migracijska kriza ponovno dokazala, da nacionalni ukrepi posameznih držav ne zadostujejo, ampak je ključnega pomena regionalno sodelovanje.

Še en izziv, s katerim se sooča regija in ga je izpostavila ministrica, se nanaša na spoštovanje zavez in prava. „Kot odvetnica se mi zdi nesprejemljivo, da se država ne drži mednarodno veljavnih pravil in danih zavez,“ je dejala Györkös Žnidar in pri tem izpostavila nespoštovanje arbitražne odločitve o slovensko-hrvaški meji s strani Hrvaške.

Svobodni pretok oseb „ena od ključnih svoboščin EU“

Ministrica tudi ni mogla mimo podaljšanja nadzora na notranjih mejah s strani Avstrije. „Kljub številnim ukrepom Slovenije, s katerimi zagotavljamo, da ni ogrožena varnost Avstrije ali katerekoli druge države EU, Avstrija še vedno nadaljuje z izvajanjem politike, ki bistveno posega v prosti pretok oseb, eno od ključnih svoboščin EU,“ je še opozorila.

Ob robu srečanja se je državni sekretar Boštjan Šefic srečal z avstrijsko državno sekretarko Karoline Edtstadler. V pogovoru sta izmenjala informacije o stanju na področju migracij v obeh državah in regiji. Strinjala sta se, da lahko le s skupnim sodelovanjem in delovanjem dosežejo pozitivne premike na tem področju, so še sporočili z MNZ.

Glej vest z dne 09.05.2018