NSKS opozarja na neizpolnitev člena 7

15. maja pred 63 leti je bila podpisana Avstrijska državna pogodba (ADP), ki v sedmem členu ureja pravice slovenske manjšine v Avstriji. Ob tej obletnici Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) opozarja na neizpolnitev člena 7 ADP, predvsem kar se tiče izobraževanja, javne dvojezičnosti, medijev in finančne podpore narodni skupnosti.

NSKS opozarja, da člen 7 ni uresničen

„Žalostna tradicija je že, da mora Narodni svet koroških Slovencev ob tej obletnici redno opozarjati na to, da 7. člen na zelo pomembnih področjih še vedno ni uresničen“, piše Narodni svet v tiskovni izjavi. Kot opozarja NSKS, na Koroškem ni zakona o otroških vrtcih, ki bi urejal dvojezično otroško vzgojo. Prav tako bi finančno podporo potrebovali zasebni dvojezični otroški vrtci. Tam, kjer dvojezičnih otroških vrtcev na Koroškem še ni, pa bi morale pristojne oblasti po mnenju NSKS poskrbeti, da bi obstajala ta možnost. NSKS tudi podpira, da bi odpravili načelo prijave k dvojezičnemu pouku na Koroškem. Ta bi moral biti samoumeven, tisti, ki ne želijo, da bi se njihov otrok učil drugega deželnega jezika, pa bi otroka lahko odjavili. Nujno bi bilo tudi poskrbeti, da bi bila samoumevna dvojezična izobraževalna pot od otroškega vrtca do mature.

Prav tako bi morali razveljaviti določilo, da smejo obiskovati Zvezno gimnazijo in Zvezno realno gimnazijo za Slovence samo avstrijski državljani. Dvojezičnost bi morali po mnenju NSKS urediti tudi na kmetijskih šolah, slovenski glasbeni šoli, ki je vključena v glasbeno šolstvo dežele Koroške, pa dodati učne enote.

„Cilj mora biti 205 tabel“

NSKS tudi opozarja, da po kompromisnem dogovoru o postavitvi krajevnih tabel na Koroškem leta 2011 ni bila postavljena nobena dodatna krajevna tabla oziroma krajevni napis. Trenutno je na avstrijskem Koroškem 168 dvojezičnih krajevnih tabel, cilj pa bi moral biti, da bi bi kmalu stalo vsaj tistih 205 krajevnih napisov, ki jih je odnesel vihar podiranja tabel leta 1972. NSKS zahteva tudi uvedbo dvojezičnih obrazcev za vse občine na območju manjšinskega šolstva ter ukrepe na področju pravosodja, s katerimi bi preprečili ukinitve dvojezičnih sodišč zaradi pomanjkanja ustrezno jezikovno usposobljenega osebja.

Na področju medijev se NSKS zavzema za sistemsko rešitev financiranja Novic, tednika koroških Slovencev, ter evropskim standardom prilagojeno ponudbo v slovenskem jeziku na avstrijski televiziji in radiu.

Finančna podpora se ni povišala od leta 1995

NSKS opozarja, da se finančna podpora slovenski narodni skupnosti v Avstriji vse od leta 1995 ni povišala, zaradi česar so se finančna sredstva dejansko zmanjšala skoraj polovico, zato v organizaciji zahtevajo povišanje in trajno valorizacijo finančne podpore za slovensko narodno skupnost.

Z uresničitvijo zgoraj navedenih točk bi po oceni NSKS šele dosegli stanje, ki ga predpisuje ADP. „Šele potem se bo slovenska narodna skupnost lahko enakopravno vključevala v politično, kulturno in gospodarsko življenje in bo svoje interese tudi lahko primerno zastopala,“ so še poudarili v NSKS.

- Povezava: NSKS
- Vest v nemškem jeziku