To vas je v minulem tednu najbolj zanimalo

Drage uporabnice in dragi uporabniki spletnih strani Slovenskega sporeda ORF, tu najdete najbolj brane prispevke od 6. do 12. maja. V kolikor med tednom niste imeli priložnosti prebiranja, najdete v nadaljevanju vesti, ki so najbolj odmevale.

Mirovna regija brošura konsenzna Sturm Feldner Stergar Grafenauer Wintersteiner Pavšič

orf

„Mirovna regija Alpe-Jadran“

„Mir in sožitje se ne zgodita sama od sebe“, zato so potrebni zaupanje, medsebojno spoštovanje in dialog tudi o spornih vprašanjih, so ob predstavitvi brošure „Mirovna regija Alpe-Jadran“ poudarili predstavniki Avstrijsko-slovenske koordinacije za čezmejni dialog. Predstavitev je bila v ponedeljek v Celovcu.

Društvo Peršman srečanje Mohar Tomič Wutte Blohberger

orf

Protestna manifestacija

V soboto ob 11. uri bo Pliberk doživel po desetletjih prvo protestno prireditev proti ustaškemu in nacističnemu shodu na Libuškem polju, piše tajnik Zveze koroških partizanov (ZKP) Andrej Mohar kot predstavnik Iniciative proti ustaškim in nacističnim shodom na Koroškem.

Pri financiranju časopisa ni premikov

V vprašanju sistemskega financiranja Novic in drugih manjšinskih medijev v Avstriji se še naprej zatika. Zvezna vlada v tem mandatu verjetno ne bo spremenila zakona o pospeševanju medijev in bo treba najti drugačne rešitve, po sprejemu pri ministru Blümlu (ÖVP) ocenjuje eden od dveh poslovodij Slomedie Marko Oraže.

Posvet nacionalnih komisij Unesco ledinska imen Piko Rustia

orf

„Lahko posredujemo veliko izkušenj“

Izkušnje s sprejemanjem slovenskih ledinskih in hišnih imen v avstrijski seznam nesnovne dediščine predstavlja etnologinja Martina Piko-Rustia na Dunaju, kjer v torek in sredo poteka dvodnevni posvet nacionalnih komisij Unesco v nemško govorečem prostoru.

Trilateralno sodelovanje zapečateno

Potreba po nudenju storitev včlanjenim podjetjem, ki poslujejo ali bodo poslovala na čezmejnem območju, predvsem na področju tržaške regije, Primorsko-goranske županije in Koroške, je bila ključna za prvi trilateralni sporazum SGZ s SDGZ iz Trsta in Hrvaško gospodarsko zbornico.

SGZ Benjamin Wakounig Felix Feliks Wieser konferenca gospodarska Opatija komora HGK SDGZ

sgz/wakounig