Poravnava po povodnji

Pet let in pol po hudih poplavah vzdolž reke Drave leta 2012 z ogromno posledično škodo sta se družba Verbund in občina Labot zdaj zedinili na izvensodno poravnavo. S tem je v Avstriji sodni postopek končan, v Sloveniji zadeva še ni z mize.

Občina Labot je sprva s civilno tožbo od družbe Verbund, ki opravlja hidroelektrarne ob Dravi, zahtevala 620.000 evrov odškodnine. Za kolikšno vsoto sta se strani domenili pri poravnavi, ni znano.

V Slovniji škodo, ki je nastala po poplavah novembra 2012, cenijo na dvomestni milijonski znesek, pravi odvetnik Franz Serajnik, ki skupaj s kolegi zastopa oškodovance. S poravnavo v Labotu je Serajnik optimističen, da bodo tudi njegovi klienti prejeli odškodnino.

Glej vest z dne 15.03.2018