Uspešni na matematičnih tekmovanjih

Dijakinje in dijaki ZG/ZRG za Slovence v Celovcu so se pred nedavnim odlično odrezali na mednarodnih matematičnih tekmovanjih Bolyai in Pangea. Tako v ekipnih, kot tudi v posameznih kategorijah so se uvrstili med najboljše na Koroškem in v Avstriji, sporočajo iz Slovenske gimnazije.

Mednarodno tekmovanje Bolyai 2018

Madžarski matematik János Bolyai (1802−1860) se je med drugim ukvarjal z aksiomom o vzporednici in je kot eden prvih matematikov naletel na neevklidsko, na primer sferično ali hiperbolično geometrijo.

Začetki tekmovanja Bolyai segajo v leto 2004, ko je v Budimpešti sodelovalo le nekaj ekip iz Madžarske. Cilj tekmovanja je, da se dijakinje in dijaki naučijo reševati matematične probleme v timu s skupnim razmišljanjem. Tekmovanje je z leti močno raslo, leta 2014 se je razširilo v Nemčijo, letos tudi v Avstrijo. Na Madžarskem tekmuje že nad 100.000 mladih, kar v tej državi celo presega število sodelujočih pri matematičnem kenguruju.

Slovenska Gimnazija dijaki tekmovanje matematika

slog.at

Četrto mesto v ekipnem tekmovanju

Kakor sporočajo iz ZG/ZRG za Slovence v Celovcu, so se 16. januarja letos mednarodnega tekmovanja udeležile tudi štiri ekipe Slovenske gimnazije, dve ekipi sta se uvrstili med najboljše v Avstriji. 4. mesto je dosegla ekipa 7.B razreda (Benedikt Haab, Urban Koblar, Jan Krušnik, Val Vovk Petrovski) in prejela posebno priznanje, na 10. mesto se je uvrstila ekipa 8.B razreda (Tamara Friedl, Meta Gregorc, Jurij Pfeifer, Marina Smolnik), 26. mesto je dosegla ekipa 7.A razreda (Jakob Gutownig, Nina Kogelnik, Verena Kropiunik, Bianca Sadovnik), 37. mesto pa ekipa 6.B razreda (Krištof Grilc, Kevin Zhongkai Hu, Matej Rozman, Sebastian Visotschnig).

Mednarodno matematično tekmovanje Pangea 2018

V triasu, pred približno 250 milijoni leti, so se začeli razvijati dinozavri, vse kopno na zemlji je tedaj bilo združeno v en sam superkontinent Pangea. Pozneje je Pangea razpadla na danes znanih pet celin. Z naraščajočo globalizacijo dobiva mednarodna izmenjava znanja in izobrazbe vse večji pomen. Matematično tekmovanje Pangea je mednarodno, leta 2017 je sodelovalo 393.991 dijakinj in dijakov iz 18 evropskih držav, največ iz Nemčije, namreč 116.385, v Avstriji je sodelovalo 16.093, v Sloveniji okoli 3.500, v Italiji okoli 7.400 dijakinj in dijakov.

Slovenska Gimnazija dijaki tekmovanje matematika

slog.at

„Z veseljem so bili pri stvari“

Avstrija sodeluje na pobudo Zveznega ministrstva za izobrazbo, znanost in raziskave (BMBWF). Pangea naj povezuje dijakinje in dijake iz različnih krajev, različnih družbenih slojev in različnih stopenj izobrazbe. Vsi otroci imajo možnost deliti izkušnje in veselje do reševanja zanimivih problemov z drugimi otroki. Marsikdo se je že v mladosti „inficiral“ z matematičnim virusom, to bi se utegnilo zgoditi tudi zaradi tekmovanja Pangea. Naloge različnih težavnostnih stopenj so v prvem krogu namreč tako sestavljene, da jih mnogo otrok lahko reši, kar je zelo dobro za motivacijo in zbuja veselje do naravoslovja in matematike, sporočajo iz šole.

Kakor je zapisal profesor matematike Niko Ottowitz v izjavi za javnost, je Slovenska gimnazija letos sodelovala tretjič, saj so izkušnje na prejšnjih tekmovanjih bile zelo dobre, uspehi pa razveseljivi. V prvem krogu, 27. februarja, je 430 dijakinj in dijakov vseh prvih do šestih razredov 45 minut tuhtalo nad matematičnimi problemi. Reakcije otrok so bile tudi letos zelo pozitivne, z veseljem so bili pri stvari, piše Ottowitz.

Deželni finale bo na Slovenski gimnaziji

V vsaki šolski stopnji se je najboljših 100 tekmovalk in tekmovalcev cele Avstrije kvalificiralo za finalno tekmo. Zelo razveseljivo je dejstvo, da se je 20 dijakinj in dijakov Slovenske gimnazije uvrstilo med finaliste – število vseh koroških finalistov znaša 42, piše v izjavi. S tem je bila Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence tudi letos – tako kot lani – najbolj uspešna šola na Koroškem in je odgovorna, da izvede koroško finalno tekmo v soboto, 5. maja 2018.

Lanskoletni avstrijski prvak v prvem krogu Matej Rozman, šestošolec realne gimnazije, se je tudi letos uvrstil na odlično 15. mesto v Avstriji. Koroški prvak drugih razredov je Paul Čertov (2.C), koroški prvak vseh petošolk in petošolcev pa je Janez Anton Feinig (5.A), v avstrijskem merilu je zasedel izvrstno 16. mesto, nadalje piše Ottowitz.

Za vsakim imenom je v oklepaju razred, nato uvrstitev na Koroškem, zatem uvrstitev v Avstriji:

Paul Čertov (2.C, 1., 65.), Lan David Cerar (3.C, 2., 76.), Janez Anton Feinig (5.A, 1., 16.), Jonas Hölbling (5.A, 2., 25.), Shayan Wein (5.A, 3., 30.), Žan Kočunik (5.B, 4., 35.), Neva Schön (5.A, 5., 50.), Luka Miličić Eržen (5.B, 6., 59.), Zala Maria Koschier (5.A, 6., 59.), Johanna Haab (5.A, 8., 81.), Matej Rozman (6.B, 2., 15.), Ana Maria Stoykova (6.B, 3., 26.), Luka Podlipnik (6.B, 6., 43.), Eva Kogelnik (6.A, 7., 54.), Julija Jelen (6.A, 11., 81.), Krištof Grilc (6.B, 12., 95.), Jera Vodovnik (6.B, 12., 95.), Lulu Liu (6.B, 14., 98.), Nika Malnar (6.B, 14., 98.), Klavdija Markovič (6.B, 14., 98.).

Glej vest z dne 09.04.2018