Deželni zbor šolark in šolarjev

V ponedeljek so v deželnem zboru v Celovcu zasedali koroški šolarji in šolarke. Deželni zbor šolark in šolarjev je zakoreninjen v novi deželni ustavi in ima zato večjo težo. Sklepe zbora mladih morajo pristojni odbori vzeti na dnevni red svoje seje.

Politična vzgoja, digitalizacija pouka, mobing

Dekleta in fantje so se v ponedeljek v prvi vrsti bavili s tematiko politične vzgoje, digitalizacijo pouka in z ureditvijo posvetovalnice za žrtve mobinga.

Glej vest z dne 12.04.2018