„Dolga noč raziskovalcev“

V petek je bila med 16. in 23. uro „Dolga noč raziskovalcev“ v Celovcu na univerzi Alpe-Jadran in v tehnološkem parku Lakeside. Za prevoz do prizorišča je bil urejen prevoz z avtobusi iz Beljaka, Špitala, Trga, Wolfsberga in Velikovca.

Stojišči U09 in U13 povezani s slovenščino

Neposredno s slovenščino povezani sta bili stojišči U09 in U13 Inštituta za slavistiko univerze Alpe-Jadran, predstavljeni v programskem zvezu na straneh 23 in 25. Poročali smo, da sta obe pobudi povezani z Mohorjevo Celovec.

„Digitalizacija Mohorjeve“

Digitalizacija Mohorjeve je na kratko naslov projekta, o katerem sta v slovenskem sporedu v četrtek spregvorili Ursula Doleschal, predstojnica Inštituta za slavistiko, in študijska asistentka Lisa Rieger.

Tatjana Vučajnk kviz univerza slavistika online

aau.at

Tatjana Vučajnk

Online-slovenistični kviz

Avtorica druge pobude za „Dolgo noč raziskovalcev“ je Tatjana Vučajnk, namestnica predstojnice Inštituta za slavistiko. Tema pa je izhajajoč iz gradiva za novo nastajajoči slovensko-nemški tematski slovar „Osnovno in razširjeno besedišče“ - 4.500 gesel, fraz in stavčnih primerov Emmericha Keliha in Tatjane Vučajnk.

Glej vest z dne 12.04.2018