SPÖ v zveznem svetu pridobila mandat

Uspeh socialdemokratske stranke (SPÖ) na deželnozborskih volitvah na Koroškem ima posledice za zvezno politiko. Izid volitev za SPÖ pomeni pridobitev enega mandata v zveznem svetu, s tem socialdemokratski stranki pripada tretjina sedežev v zveznem svetu.

Stranka ob spremembah zakonov lahko vloži veto

Med drugim to pomeni, da ima zdaj SPÖ možnost veta v primeru, da bi zvezna vlada želela spremeniti ustavne zakone ali tudi sporazume, ki bi utegnili zmanjšati pristojnosti zveznih dežel. Izid volitev na Koroškem je torej prinesel krepitev za zvezne dežele.

- Vest v nemškem jeziku
- Glej vest z dne 05.03.2018