25 let Poletne šole Bovec

Bovec v Zgornjem Posočju v Sloveniji je od leta 1994 kraj približevanja študirajočih na alpsko-jadranskih univerzah. Dan po začetku letošnje „Poletne šole Bovec“ se bodo zbrali v Štergulčevi hiši v Bovcu na počastitvi petindvajsete izdaje izobraževalne ponudbe.

Po smrti univerzitetnega profesorja Andreja Moritscha, pobudnika „Poletne šole“, je univerzitetne poletne tečaje vodil Karl Stuhlpfarrer. Po njegovi smrti je vodstvo prevzel Vladimir Wakounig, medtem izredni univerzitetni profesor v pokoju.

Letošnja vodilna tema je sožitje

Do 45 študirajočih alpsko-jadranskih partnerskih univerz, ki so vključene v izvedbo, bodo sprejeli na „Poletni šoli Bovec“ od 16. do 30. avgusta 2018, zainteresirane vabi na edinstveno priložnost izredni univerzitetni profesor v pokoju Vladimir Wakounig po delovnem srečanju. Dan po začetku letošnje „Poletne šole Bovec“ bo posebno slovesno: v Štergulčevi hiši v Bovcu se bodo zbrali na počastitvi petindvajsete.

Širjenje obzorij in premagovanje predsodkov

Sicer pa se je Wakounig z univerze Alpe-Jadran v Celovcu s partnerskimi univerzami dogovoril za vodilno temo „Sožitje - Zusammenleben - Suživot - Convivenza“, kakor so skupno razmislili o temah delavnic. Predvsem pa so stebri jezikovni tečaji za furlanski jezik, nemščino, slovenščino, italijanščino, kakor tudi za hrvaški jezik. Razen furlanščine potekajo vsi tečaji v skupinah za začetnike in nadaljevalce.

Vladimir Wakounig iniciativa manjšine univerza Poletna šola Bovec muzej Kobarid

orf

Vladimir Wakounig

„Prej historične, zdaj aktualne teme“

Skozi 25 let se je „Poletna šola“ spreminjala. Poglavitna misel širjenja obzorij in premagovanja predsodkov pa je ostala. „Vsi, ki želijo sodelovati v odprti družbi in od nje imeti korist, so odgovorni za to, da se načela svobode, enakopravnosti in enakosti tudi lahko izkusijo“, je o vodilni temi sožitje zapisal Vladimir Wakounig.

Wakounig: „Poletna šola je edinstvena iz več razlogov“

Glej vest z dne 08.06.2017