Začetek poglobljenega sodelovanja

Župani obeh Korošk, torej avstrijske in slovenske, so se v petek v sejni sobi občine Pliberk srečali na prvi skupni seji, na kateri so se dogovorili za pospešeno sodelovanje na področju izgradnje in koriščanja čezmejne prometne infrastrukture. Navzoča sta bila tudi dva slovenska ministra.

Infrastruktura promet železnica cesta Sinča oebb Öbb kolodvor župani Strauss minister Gašperšič Žmavc Sadovnik Visotschnig predor gradnja vlal skupna seja regija Koroška

orf

Izgradnja kolodvora v Sinči vasi „ključ za regijo“

Z izgradnjo teh ínfrastruktur nastajajo velíke priložnosti tudi za „trajnostni čezmejni razvoj“ na obmóčju avstríjske in slovenske Koroške. S sodobno železniško progo „Koralmbahn“ se v Sínči vasi v Podjuni odpírajo regiji z okoli 115.000 prebivalci odlične možnosti.

Infrastruktura promet železnica cesta Sinča oebb Öbb kolodvor župani Strauss minister Gašperšič Žmavc Sadovnik Visotschnig predor gradnja vlal skupna seja regija Koroška

orf

Podporo so župani dobili pri tem tudi s straní dveh slovenskih minístrov: Peter Gašperšič in Gorazd Žmavc, ki sta bila pred tem gosta deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ), sta si na licu mesta ogledala projekt in načrte v Sinči vasi. Ta projekt lahko postane ključ, je prepričan minister za infrastrukturo RS Peter Gašperšič.

Razvoj prometa, tako tovornega kakor javnega, celotni regiji ne zagotavlja le gospodarske prednosti, temveč je hkrati tudi povezovalni faktor, izpostavlja minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc.

Gradnja štiripasovnice, nato projekt naprej do meje

Izboljšava infrastrukture na koroškem koncu Slovenije je v nastajanju. V prihodnjem letu se bo začela gradnja cestne štiripasovnice med Celjem in Slovenj Gradcem, od tu do avstrijske meje pa se bo za hitro cesto začela v kratkem projektna faza. Obe regiji da bosta s tem zrasli še bolj skupaj, za kar se trudijo občine na tem območju že dolgo časa in so pri tem tudi uspešne, z zadovoljstvom ugotavlja predsednik Sveta koroške regije, župan občine Radlje ob Dravi, Alan Bukovnik.

Župani dvanajstih občin Koroške statistične regije v Sloveniji in trinajstih občin okraja Velikovec so se zato prvič srečali na skupnem sestanku v Pliberku, kjer so sklenili memorandum o soglasju čezmejnega sodelovanja.

Infrastruktura promet železnica cesta Sinča oebb Öbb kolodvor župani Strauss minister Gašperšič Žmavc Sadovnik Visotschnig predor gradnja vlal skupna seja regija Koroška

orf

Predsednik upravne skupnosti Velikovec, žitrajski župan Jakob Strauss (SPÖ) je prepričan, da je uspešen gospodarski in turistični razvoj celotne regije mogoč le s poglobljenim sodelovanjem.

Tudi globaški župan Bernard Sadovnik (EL) vidi v čezmejnem sodelovanju in v skupnih prizadevanjih vseh obmejhnih občin izredno priložnost, ki da je ne gre zamuditi. Tovorna železniška postaja, postaja za mednarodne vlake, cestne povezave in dodatne možnosti železniškega čezmejnega prometa morajo biti prioritetni načrti.

Da bi uresničili trajnosten, okolju prijazen razvoj javnega prometa, izražata regiji pripravljenost. In da bosta partnersko sodelovali. Prva skupna seja Upravne skupnosti Velikovec in Sveta koroške regije ter sprejetje memoranduma v Pliberku naj bi bil začetek poglobljenega in plodnega sodelovanja. Obe strani sta zagotovili veliko pripravljenost in voljo za skupno pot.

Infrastruktura promet železnica cesta Sinča oebb Öbb kolodvor župani Strauss minister Gašperšič Žmavc Sadovnik Visotschnig predor gradnja vlal skupna seja regija Koroška

orf

- Vest v nemškem jeziku
- Glej vest z dne 08.02.2018