Častni nagrobnik Benjaminu Ipavcu

Štajerska brata Avgust in Benjanim Ipavec štejeta med najbolj pomembne slovenske skladatelje. Med tem, ko je Avgust zaslovel s ponarodelo „Slovenec sem“, se je Benjamin zapisal v sam vrh slovenske klasične glasbe. V soboto so mu v Gradcu, kjer je do smrti živel in deloval kot zdravnik in skladatelj, odkrili častni nagrobnik.

Nagrobni kamen nagrobnik skladatelj Ipavec Gradec Karničar Diaci opera Bedenk

orf

Častni nagrobnik Benjaminu Ipavcu (1829-1908) je omogočil Ludvik Karničar s pomočjo Slovenskega inštituta na Dunaju in občine Šentjur pri Celju. Ob navzočnosti predstavnikov politike in kulture iz Avstrije in Slovenije so ob slovenskem kulturnem prazniku počastili spomin na velikega človeka, ki velja za slovenskega Schuberta in enega glavnih predstavnikov slovenske romantične glasbe.

Nagrobni kamen nagrobnik skladatelj Ipavec Gradec Karničar Diaci opera Bedenk

orf

Pobudnik postavitve častnega nagrobnika Benjaminu Ipavcu na pokopališču v okraju St. Peter je dolgoletni profesor graške slovenistike, dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti(SAZU) in Štrekljev nagrajenec, Ludvik Karničar. Koroški Slovenec z Obirskega se tudi v pokoju trudi za ohranitev spomina na velike Slovence, ki so delovali v štajerski prestolnici.

Benjamin Ipavec se je rodil leta 1829 v Šentjurju pri Celju, v času ko med slovensko in avstrijsko Štajersko še ni bilo meje. Tudi rojstna občina Ipavca je pomagala pri nastanku častnega nagrobnika, odkritja se je udeležil župan Marko Diaci.

Nagrobni kamen nagrobnik skladatelj Ipavec Gradec Karničar Diaci opera Bedenk

orf

Ipavec je maturiral na liceju v Gradcu, nakar je študiral medicino. Na področju zdravstva je bil izredno uspešen, saj je v drugi najstarejši otroški kliniki monarhije v Gradcu postal vodja oddelka za kirurgijo, za mariborsko bolnišnico pa je organiziral rentgenski oddelek.

Nagrobni kamen nagrobnik skladatelj Ipavec Gradec Karničar Diaci opera Bedenk

orf

V slovensko kulturno zavest pa se je za vedno vpisal kot skladatelj prve slovenske opere in številnih kantat z besedili klasičnih slovenskih poetov, med katerimi je bil tudi Prešeren, kakor navaja zdodovinar Igor Grdina.

Slavnosti v Gradcu se je udeležil tudi predsednik prve vlade Republike Slovenije in trenutni poslanec v Evropskem parlamentu Lojze Peterle.

Slavje ob slovenskem kulturnem prazniku v Gradcu je s svojo navzočnostjo počastila tudi veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju Ksenija Škrilec.

Benjamin Ipavec je bil znan kot narodnjak, ki je tudi vodil zbor graškega kulturnega društva „Slovenija“. Tudi dandanes v Gradcu Društvo Avstrijsko-slovenskega prijateljstva nadaljuje slovensko kulturno delovanje, poudarja predsednica Kasilda Bedenk.

Nagrobni kamen nagrobnik skladatelj Ipavec Gradec Karničar Diaci opera Bedenk

orf