„Društva temelj slovenske besede, kulture“

„Kulturne iniciative in društva so temelj slovenske besede in kulture na Koroškem. Njihovo delovanje bogati kulturno in umetniško življenje na Koroškem“, poudarja kandidat zelenih za deželnozborske volitve Štefan Merkač v izjavi ob slovenskem kulturnem prazniku.

„Skrajni čas za prilagoditev zvezne podpore“

Zato da je tem ustanovam treba „nameniti več pozornosti, več podpor ter jim olajšati delo z zmanjšanjem birokratskih ovir“. „Prav tako je po več kot dvajsetih letih skrajni čas za prilagoditev zvezne finančne podpore slovenski narodni skupnosti“, piše Štefan Merkač.

Nadaljevati želi pot Zalke Kuchling

V izjavi medijem dodaja Merkač, da bo v deželnem zboru zastopal interese koroških Slovencev in Slovenk. Pri tem da bo nadaljeval „uspešno pot in delo deželnozborske poslanke Zalke Kuchling v znamenju spoštovanja in povezovanja“.

Glej vest z dne 30.01.2018