Korošci dobro seznanjeni s financami

Dežela in koroška delavska zbornica (AK) sta v četrtek predstavili študijo o seznanjenosti Korošcev in Korošic s finančnimi in gospodarskimi temami in procesi, ki jo je izvedla celovška univerza. Kakor kaže rezultat, se prebivalci naše zvezne dežele na teh področjih bolje spoznajo kot anketiranci v avstrijskem povprečju.

Le vsak peti Korošec pa je tudi vedel, kaj pomeni pojem inflacija. Delavska zbornica zato priporoča razširitev izobraževalne ponudbe in poziva zvezno vlado, da naj uvede finančne vede kot obvezni učni predmet.