Pospravljalna dela velik izziv za kmete

En mesec po orkanskem viharju se je situacija v občini Železna Kapla-Bela nekoliko umirila, ceste so v glavnem zasilno popravljene in prevozne. Velik izziv pa za oškodovane posestnike ostajajo pospravljalna dela v gozdovih.

Vihar uničil cele parcele

V petek bo minilo točno mesec dni od katastrofalne burje, ki je prizadela velike dele južne Koroške. Z vso močjo so posledice neurja občutili v občinah Sele in Borovlje ter v Žitari vasi, predvsem pa v trški občini Železna Kapla-Bela. Silovit vihar je uničil cele parcele gozda. Samo v okraju Velikovec je podrtih 150.000 kubičnih metrov lesa. Skupna škoda na južnem Koroškem pa po prvih ocenah dosega 400.000 kubičnih metrov lesa.

Aufräumarbeiten Vellachtal Föhnsturm Yves

Landesforstdirektion

Akcija pomoči
SGZ in Posojilnica Bank sta sprožili akcijo pomoči za žrtve neurja. Bančni račun za darove se glasi:
„Pomoč žrtvam neurja - Katastrophenhilfe Südkärnten"
IBAN: AT49 3910 0000 1403 6461
BIC: VSGKAT2K

Podrta drevesa so hromila promet. V Sele so bile ceste iz vseh smeri neprevozne. Iz Železne Kaple zaradi plazov in nanosa ni bilo mogoče priti ne na Obirsko, ne v Remšenik. V Beli pri Železni Kapli je odneslo 20 metrov ceste na Jezersko. Več tisoč gospodinjstev je bilo deloma tudi več dni brez električnega toka. Mnogo stanovanjskih hiš je ostalo brez strehe.

Aufräumarbeiten Vellachtal Föhnsturm Yves

Landesforstdirektion

Preti nevarnost napada lubadarja

V občini Železna Kapla-Bela se je situacija mesec dni po orkanskem viharju nekoliko umirila, ceste so v glavnem spet zasilno popravljene in prevozne. Popravljalna in pospravljalna dela pa bodo trajala še več mesecev in so zaradi nevarnosti, da bi podrta drevesa napadel lubadar, tudi dirka s časom.

Železna Kapla občina Franc Jožef Smrtnik

orf

Franc Jožef Smrtnik

"Vreme zelo nenaklonjeno“

Dodaten izziv je, da so ceste zaradi obilnih padavin in pretoplih temperatur premočene, kar odvažanje podrtih dreves dodatno otežkoča, je zaskrbljen kapelški župan Franc Jožef Smrtnik.

Škoda po orkanskem vetru je ogromna. Nekateri posestniki oz. kmetje so izgubili do 15.000 kubičnih metrov lesa. Dežela Koroška je žrtvam zagotovila finančno pomoč iz sklada za katastrofe.

Aufräumarbeiten Vellachtal Föhnsturm Yves

ORF

Oškodovani imajo šest mesecev časa, da na domačem občinskem uradu zaprosijo za sredstva. Koliko denarja bodo prejeli posamezniki, je odvisno od izvedenskega mnenja o nastali škodi.

- Glej vest z dne 22.12.2017
- Glej vest z dne 18.12.2017