Svetovni slovenski kongres v nove prostore

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) je zahtevala sklic nujne seje odborov, na kateri bi obravnavali vprašanje predvidene selitve društev Svetovni slovenski kongres (SSK) in Slovenska konferenca Slovenskega svetovnega kongresa (SK SSK) iz Cankarjeve ceste 1 v prostore na Linhartovi cesti 13 v Ljubljani.

SDS je na predsednike odborov državnega zbora Republike Slovenije za kulturo in za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu naslovila zahtevo za sklic skupne nujne seje zaradi selitve omenjenih društev na drugo lokacijo.

Kot so v sredo sporočili iz poslanske skupine SDS, imata društvi Svetovni slovenski kongres (SSK) in Slovenska konferenca Slovenskega svetovnega kongresa (SK SSK) že vse od leta 1991 v najemu prostore na Cankarjevi cesti 1 v Ljubljani. Tako so za obnovo in ureditev prostorov največ lastnih sredstev prispevali Slovenci iz diaspore in slovenskih manjšin v sosednjih državah, so opozorili.

V SDS so bili zato začudeni ob informaciji, da namerava ministrstvo za javno upravo prostore na Cankarjevi cesti 1 prodati Banki Slovenije, društvi SSK in SK SSK pa naj bi nadomestne prostore dobili na Linhartovi 13 v Ljubljani. Vendar se pri tem pojavi težava, saj namerava država v prostore na Linhartovi 13 preseliti tudi več izpostav ljubljanske upravne enote.

Društvom, ki imajo status društev v javnem interesu, naj bi država v skladu z dogovorom z ministrom za zunanje zadeve zagotovila brezplačno uporabo poslovnih prostorov v delu tretjega nadstropja na Linhartovi 13. Prostori naj bi jim bili dani v brezplačno uporabo na podlagi vladnega sklepa, ob plačilu sorazmernega dela obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja ter nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Selitev je predvidena v decembru 2018 oz. januarja 2019.

„Ob podrobnejšem pregledu omenjenih novih prostorov na Linhartovi 13 in potreb, ki jih imajo omenjena društva, je očitno, da prostori nikakor niso primerljivi s trenutnimi prostori, kjer imata sedež SSK in SK SSK. Tretje nadstropje stavbe na Linhartovi 13 namreč znaša okoli 750 kvadratnih metrom, omenjenim društvom naj bi od tega namenili slabo polovico, ostalo naj bi bilo namenjeno delovanju upravne enote,“ so navedli v SDS. Medtem pa naj bi omenjena društva od generalnega direktorja direktorata za stvarno premoženje pri ministrstvu za javno upravo Uroša Korošca dobila obljubo za celotno nadstropje.

Zato poslanke in poslanci SDS težko sprejmejo „vsa mešetarjenja s prostori“. Po njihovem mnenju se tudi poraja vprašanje, zakaj sploh država prodaja stavbo s kulturno dediščino Banki Slovenije in zakaj se s to selitvijo tako mudi.

Tako so v SDS predlagali, naj se opravi razprava na skupni seji, ob koncu pa sprejme sklep, da odbora in komisija pozivajo vlado, da zagotovi društvoma ohranitev najema zgodovinskih poslovnih prostorov na Cankarjevi.