„Veliko pomembnih zadev“

Skrb za materinščino, skupno nastopanje in parlamentarne ter deželne volitve so in bodo za slovensko narodno skupnost v Italiji največji izzivi v letu 2018, ugotavlja predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič.

SKGZ Rudi Pavšič

uszs.gov.si

Rudi Pavšič

„Delati za skupno prihodnost“

Skrb za slovenski jezik, skupno nastopanje narodne skupnosti in parlamentarne ter deželne volitve v Italiji so in bodo za slovensko narodno skupnost v Italiji največji izzivi v tem letu, ugotavlja predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič.

Za rešitev vprašanj, ki so poglavitna za vso narodno skupnost, ne glede na ideološko ali drugo usmerjenost, da bo potrebno skupno nastopanje in bo potrebno strniti vrste, poudarja Pavšič, ki je glede tega tudi optimističen.

Pestro volilno leto v Italiji

Tudi slovenska narodna skupnost je vstopila v letošnje volilno leto v Italiji. Marca so volitve za obnovo italijanskega parlamenta, maja pa bodo prebivalci obnavljali deželo Furlanijo-Julijsko krajino.

Eno najpomembnejših vprašanj narodne skupnosti je v očeh Pavšiča slej ko prej skrb za ohranitev slovenskega jezika, torej materinščine. Ta skrb je ključ za vse drugo, je prepričan predsednik SKGZ, ki opozarja na sedanje okoliščine.

Glej vest z dne 26.12.2017