Komisija DZ RS tudi o čezmejnih projektih

V četrtek popoldne se je v Ljubljani začela seja komisije slovenskega državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Obravnava revizijsko poročilo računskega sodišča RS o učinkovitosti dodeljevanja sredstev urada za Slovence v zamejstvu.

Poročilo računskega sodišča in popravljalni ukrepi

2. točka bo obravnava porevizijskega poročila - popravljalni ukrepi urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Iz objave na spletu DZ RS je nadalje razviden predlog za razširitev dnevnega reda s točko „Pomembna vloga avtohtonih narodnostnih skupnosti pri razvojnih perspektivah čezmejnih območij - Programi čezmejnega sodelovanja EU“.

Projekti bilateralnega sodelovanja Interreg

V priloženi tabeli prikazane aktivnosti v sosednjih državah na projektih bilateralnega sodelovanja Interreg v programskem obdobju 2014 – 2020 so za program Slovenija-Avstrija imenovani „NAKULT“ društva Kulturni dom Pliberk, „Littera Touristica“ Mohorjeve družbe Celovec, „100 let Mohorjeve družbe“, „Smart Tourist“ Mohorjeve družbe Celovec, „Creative Milieus“ Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Celovec, „Connect SME Plus“ SGZ Celovec, „Heritour“ Slovenske prosvetne zveze (SPZ), ter „Triangel“ Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko.

Z izjemo že odobrenega projekta SPZ so vsi ostali v ocenjevanju. Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu si z različnimi mehanizmi in vzpodbudami prizadeva pomagati deležnikom pri iskanju projektnih razvojnih vsebin, partnerstev, kakor tudi pri pripravi in izvajanju projektov.

Glej vest z dne 16.11.2017