Zadnji ultimat za podjetje Doppelmayr

Deželna vlada Furlanije-Julijske krajine je podjetju Doppelmayr postavila zadnji ultimat za izgradnjo turistične ponudbe na italijanski strani smučišča na Mokrinah. V teku desetih dni mora izdelovalec sedežnic Doppelmayr kot privatni investor predložiti ustrezno finančno jamstvo za svoj del investicije

Če Doppelmayr tega ne bo storil, Furlanija-Julijska krajina izgradnje ne bo več podpirala in grozi z ukinitvijo projekta, ki je skupno vreden več kot sto milijonov evrov.