„Za ohranitev in krepitev slovenstva“

Uveljavljanje in razvijanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter prizadevanje za ohranitev in krepitev slovenstva v skupnem slovenskem prostoru spada med poglavitne in stalne naloge Slovenije, je v torek na seji sveta vlade za Slovence v zamejstvu poudaril slovenski premier Miro Cerar.

„Neločljiv del zunanje politike“

Na seji so poleg predstavnikov iz zamejstva sodelovali še premier Miro Cerar, ministri Gorazd Žmavc, Dejan Židan, Zdravko Počivalšek, Tone Peršak ter državni sekretarji in generalni konzuli.

Ljubljana seja svet vlade za Slovence v zamejstvu

sta.si

Predsednik vlade, ki je obenem poredsednik sveta vlade za Slovence v zamejstvu, je v svojem nagovoru članom Sveta izpostavil, da spada „uveljavljanje in razvijanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter prizadevanje za ohranitev in krepitev Slovenstva v skupnem slovenskem prostoru med poglavitne in stalne naloge Republike Slovenije“.

Dodal je, da je „skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu neločljiv del zunanje politike Republike Slovenije ter strategije vlade, zato si morajo vsi skupaj prizadevati za reševanje odprtih vprašanj med Slovenijo in sosednjimi državami“.

Ljubljana seja svet vlade za Slovence v zamejstvu

sta.si

Položaj manjšin se je izboljšal

Iz Koroške so se seje udeležili predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik, tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Marko Oraže, zastopnik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Manuel Jug in predsednik Enotne liste (EL) Gabriel Hribar.

Predstavniki slovenske narodne skupnosti iz Avstrije, Italije in Madžarske so poudarili, da se je položaj slovenskih avtohtonih skupin v sosednjih državah v zadnjih letih izboljšal. O tem je lahko navzočim poročal tudi Bernard Sadovnik, predsednik SKS ter sosveta pri Uradu zveznega kanclerja.

Sadovnik: „Stvari so se premaknile“

Svet za Slovence v zamejstvu je stalno posvetovalno telo vlade, ki ga je ta v skladu s krovnim zakonom o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ustanovila julija 2006. Poleg predsednika in podpredsednika sveta je v novi sestavi sveta še 13 predstavnikov iz zamejstva in pet predstavnikov iz Slovenije.

Glej vest z dneva: Cerar prvič vabil zamejce na sejo