Mariborsko sodišče predlagalo izvedence

V zadevi tožb oškodovancev v Sloveniji zaradi poplavljanja Drave leta 2012 je na okrožnem sodišču v Mariboru potekalo več narokov za glavno obravnavo proti upravljavcu hidroelektrarn na reki Dravi v Avstriji, družbi Verbund.

Oškodovanci v zadevah, za katere so 10. novembra potekali oz. so še razpisani naroki na mariborskem sodišču, so različne fizične osebe in prostovoljno gasilsko društvo Malečnik. Vsem je skupno, da so utrpeli škodo zaradi poplavljanja reke Drave v začetku novembra 2012 in da krivdo za to pripisujejo ravnanju družbe Verbund. Verbund krivdo zavrača.

Kot so na petkovih obravnavah večkrat poudarili odvetniki Verbunda iz ljubljanske odvetnike družbe Andrić, doslej vložena dokazna in procesna gradiva tožečih strani ne dokazujejo, da je škoda nastala ravno zaradi poplav novembra 2012. Prav tako odvetniki Verbunda opozarjajo, da vložene listine ne pojasnjujejo, kako je tožeča stran ocenila posamezne postavke škode, ki ji „tožena stranka v obsegu, kolikor je to mogoče, v celoti prereka“, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Zagovorniki nekaterih oškodovancev iz skupine celovškega odvetnika Franza Serajnika pa so te navedbe odvetnikov Verbunda v petek ponovno prerekali in poudarili, da je škoda natančno opisana in podrobno opredeljena.

Predlogi za imenovanje izvedencev

Sodnica Urška Kežmah je tudi v petek, tako kot že pred dnevi na podobni obravnavi v Slovenj Gradcu, poudarila, da bo sodišče najprej odločilo o temelju tožbenega zahtevka, torej ali je Verbund odgovoren za nastalo škodo, in izdalo vmesno sodbo, šele nato se lahko odloča glede odškodnin.

Sodnica je stranema v petek v najmanj dveh obravnavah predstavila poizvedovanja sodišča glede primernih izvedencev, za začetek iz Slovenije, in sicer za področje hidrologije, meteorologije in drugih s primerom povezanih področij, dodaja STA.

Med predlogi so izvedenci s fakultet za gradbeništvo mariborske in ljubljanske fakultete ter ljubljansko podjetje IBE, ki se ukvarja s svetovanjem in projektiranjem in ima okoli 170 zaposlenih. Sodnica Kežmahova je stranema naročila, naj se glede predlogov izjasnita, hkrati morata obe strani nakazati predujem za izdelavo izvedenskega mnenja ter pripraviti vprašanja za izvedenca.

V torek pa so na okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu bile napovedane odškodninske tožbe več fizičnih oseb, ki od Verbunda zahtevajo odškodnino.

Glej vest z dne 07.11.2017