Sad povezovanja z Južno Tirolsko

Politična participacija narodnih skupnosti že desetletja povezuje Južno Tirolsko s koroškimi Slovenci. Za prizadevanja za koroške Slovence in dobro sodelovanje z njimi bosta podelila NSKS in KKZ Einspielerjevo nagrado deželni svetnici Južne Tirolske Marthi Stocker.

Europeada Koroška 2020 kandidatura Slovenska športna zveza

ssz.at

Področje športa najnovejše poglavje

„Veliki kulturni in športni dogodek“ je koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) v vlogi referenta za narodno skupnost in za šport označil evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti Europeada 2020 na Koroškem, ko je začetek tedna povzel težišča seje Foruma za dialog. Pod geslom „Skupaj enkratni“ in krovom Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti (FUENS) bo Koroška gostila nogometne ekipe narodnih skupnosti iz 17 evropskih držav.

Na poti do končne odločitve za Koroško je bila ob edinstveni predstavitvi, ki jo je za kongres FUENS v romunskem mestu Cluj maja letos s strokovnjaki iz stroke pripravil tajnik Slovenske športne zveze (SŠZ) Marko Loibnegger, med drugim odločilna tudi prepričljiva beseda osebnosti iz Južne Tirolske. Govor je o Marthi Stocker, deželni svetnici Južne Tirolske ter dolgoletni sooblikovalki FUENS. Njej bosta vročila Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) letošnjo Einspielerjevo nagrado 2017.

Martha Stocker Einspierlejeva nagrada NSKS KKZ

orf

Ko se je končala na Južnem Tirolskem Europeada 2016, sta prišla na slovesni zaključek deželni glavar Arno Kompatscher in deželna svetnica Martha Stocker, z njima pa vrh Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti. Z Europeado bo dobilo krono več desetletij trajajoče prijateljevanje Južne Tirolske s Koroško in slovensko narodno skupnostjo.

Tischlerjeva nmagrada podelitev nagrada podelitev Valentin Inzko

orf

Valentin Inzko

Šport je dejansko zadnje poglavje povezovanja, pot povezovanja skozi desetletja je bila prvenstveno političnega značaja. Med osebnostmi, ki so skrbele za vsebinsko zapolnitev, predsednik Narodnega sveta Valentin Inzko omenja bivšega državnozborskega poslanca Karla Smolleja, med južnimi Tirolci pa nekdanjega predsednika poslanskega kluba južnotirolske ljudske stranke (SVP) Huberta Frasnellija.

Če je v žarišču pogovora s predsednikom NSKS Martha Stocker, ki bo prejela 20. novembra 2017 v Tischlerjevi dvorani v Celovcu Einspielerjevo nagrado, pa velja osvežiti tudi spomin na osebnost, po kateri sta NSKS in KKZ leta 1988 poimenovali odličje. To je duhovnik, politik, publicist in „oče koroških Slovencev“ Andrej Einspieler (1813 - 1888). Na slovesnosti ob stoletnici smrti Andreja Einspielerja, ki jo je pripravila Krščanska kulturna zveza, je bilo 12. junija 1988 pri Pregleju v Svečah tudi odkritje spominske plošče z napisom „Dom Einspielerjev – Einspieler Stammhaus“.

Inzko: „Martha Stocker je izredna osebnost“

- Glej vest z dne 31.10.2017
- Glej vest z dne 30.10.2017
- Glej vest z dne 22.05.2017