„Noše niso nesnovna dediščina“

Ta teden se je vnela razprava o vpisu koroških noš na seznam svetovne kulturne dediščine organizacije Unesco. Etnologinja Martina Piko-Rustia meni, da je noša materialna dediščina, ne nesnovna dediščina. Sploh pa, da je namera skrajno zahtevna.

Piko Rustja Martina Urban Jarnik

orf

Martina Piko-Rustia

Ponovno razplamtela razprava o nošah

Inventariziranje in restavriranje noš in oblačilnih kosov je ena dejavnost Slovenskega narodopisnega inštituta „Urban Jarnik“, pravi vodja te ustanove Martina Piko-Rustia. Njena razmišljanja so osredinjena na ponovno razplamtelo razpravo o mestu, ki naj bi jo imela koroška narodna noša na seznamih kulturne dediščine organizacije Unesco. Vreden razmisleka je njen pogled tudi zato, ker je v 32-članskem deželnem kulturnem gremiju članica strokovnega sosveta za ljudsko kulturo.

Upoštevajoč vedno spet na novo začeto razpravo etnologinja Martina Piko-Rustia iz svojega zornega kota ocenjuje zadnji predlog, predstavljen na seji kolegija koroške deželne vlade v ponedeljek, 9. oktobra, kjer je deželni svetnik za kulturo Christian Benge (ÖVP) predstavil novo pobudo. Za potrebna izvedenska mnenja oz. priporočila ekspertov pri pripravi prošnje je Benger napovedal do 1.000 evrov podpore.

Piko-Rustia: „Noše so vpisane v seznam le kot del šeg“

Koroška narodne noše Unescov seznam dediščine Zila

orf

Kratek pogled nazaj razodeva, da so se novembra leta 2006 v medijih kresala mnenja o koroški kulturni dediščini in organizaciji Unesco. Sporočilo diskusije se je glasilo, da mora biti sprejeta ljudska kultura na Koroškem na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Temu naj bi služili DVD-ji šestih običajev s posodobitvijo vsakih pet let. Zbornik „Erlebnis Tracht“ naj bi pomagal povečati zavest za koroško nošo. Omenjeno je bilo tudi povezovanje s predstavnikom za nesnovno kulturno dediščino v Parizu.

Originalna zilska noša Jake Špicarja na Jesenicah in „Oblačilna dediščina v upodobitvah Jane Dolenc“ na razstavi v Kamniku sta z vsebino zapolnjena primera čezmejnega povezovanja Slovenskega narodopisnega inštituta „Urban Jarnik“ s sorodnimi ustanovami v Sloveniji. Na Jesenicah bo 14. novembra letos poseben muzejski večer posvečen dramskim igralcem, navzoča pa bo tudi Špicarjeva vnukinja Mirjana Vevar. V Kamniku pa so meseca septembra potekali 47. Dnevi noš in oblačilne dediščine. Med drugim s tremi razstavami, od katerih je bila ena namenjena prikazu „Oblačilne dediščine v upodobitvah Jane Dolenc“.

Glej vest z dne 10.10.2017