Urad bo razpolagal z okoli 8,6 milijona evrov

Komisija državnega zbora Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu se je na nujni seji kot zainteresirano telo seznanila s predlogom sprememb proračuna za prihodnje leto in za 2019. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu bo v obeh letih prejel okoli 8,6 milijona proračunskih sredstev.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v zamejstvu in po svetu za leto 2017 sicer znaša 6,8 miljona evrov.