Brnca kot logistično središče

Na območju kontejnerskega terminala avstrijskih železnic (ÖBB) na Brnci naj bi v naslednjih letih nastal mednarodni logistični center. Služil naj bi kot prekladališče tovora in blaga, ki ga uvažajo in izvažajo preko pomembnih pristanišč v alpsko-jadranskem prostoru.

Spomladi letos je dežela Koroška skupno z občinami Beljak, Brnca in Podklošter ustanovila družbo, ki spremlja vzpostavitev logističnega centra. Medtem sta se naselili dve podjetji.

Fürnitz Logistikzentrum

ORF

Z letnim proračunom v višini 400.000 evrov, zaenkrat omejeno na naslednjih pet let, želi družba Logistik Center Austria Süd za logističo središče na Brnci pridobiti dodatna podjetja, ki naj bi zagotovila nova delovna mesta in gospodarsko rast v regiji.