„Gradbišče, kjer se nič ne premakne“

Predsedniki narodnostnih sosvetov pri Uradu zveznega kanclerja (BKA) na Dunaju kritizirajo, da je avstrijska narodnostna politika gradbišče, kjer se nič ne premakne. V sredo so na tiskovni konferenci na Dunaju opozorili na še nerešena vprašanja - med te sodita pospeševanje manjšinskih tiskanih medijev in zvišanje finančnih podpor.

Vztrajno opozarjajo na odprta in nerešena vprašanja

Zdi se, da je za zvezne politike manjšinska politika, potem, ko so na Koroškem postavili dvojezične krajevne table, očitno z mize. Predstavniki sosvetov za narodne skupnosti pri Uradu zveznega kanclerja (BKA) sicer vztrajno opozarjajo na številna odprta in nerešena vprašanja. Med drugim gre za medijsko oskrbo, saj je finančna podpora s strani urada zveznega kanclerja za društveno delovanje že nad dvajset let nespremenjena - zaradi inflacije se je podpora manjšinskim organizacijam in društvom v resnici celo znižala. Avstrijske narodne skupnosti so vložile tudi mnogo energije in predlogov za novelizacijo zakona o narodnih skupnostih – vendar so osnutki in predlogi, ki naj bi izboljšali položaj priznanih avstrijskih manjšin, do danes ostali le mrtve črke na papirju.

Presica predsjednikov Savjetov

Petar Tyran

Glavne zahteve predstavili na novinarski konferenci

Nezadovoljivo stanje na področju manjšinske politike je bilo tudi v središču seje predsednikov in podpredsednikov vseh šestih sosvetov za narodne skupnosti pri Uradu zveznega kanclerja, v torek na Dunaju. Pod geslom „Gradbišče manjšinska politika“, so glavne zahteve napram zvezni vladi predstavili v sredo na novinarski konferenci v prostorih Šolskega društva Komensky na Dunaju.

Kugyjeva nagrada SKS podelitev Dietmar Larcher

orf

„Lepe besede, a manjka dejanj“

Tam je predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Bernard Sadovnik tudi navedel poglavja, ki so za manjšine najbolj pereče in jih predsedniki sosvetov najprej želijo imeti rešena.

- Vest v nemškem jeziku
- Glej vest z dne 12.09.2017