SKGZ zahtevala sklic posvetovalne komisije

Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič je v zvezi z znanimi polemikami o slovenskem glasbenem šolstvu v Italiji predlagal deželnemu odborniku Gianniju Torrentiju, da po 15. avgustu skliče deželno posvetovalno komisijo za Slovence in da povabi tudi zastopnike Glasbene matice in centra Emil Komel.

Furlanič postavil enako zahtevo

Enako zahtevo je po poročanju Primorskega dnevnika Torrentiju postavil Iztok Furlanič, ki v komisiji zastopa slovenske krajevne upravitelje s Tržaškega. Deželni odbornik Furlanije-Julijske krajine Torrenti je medtem poslal Glasbeni matici in Komelu dopis z vabilom, da po možnosti do 28. avgusta pismeno pojasnita deželi svoja uradna stališča o nastalem zapletu in o vprašanju združitve glasbenih šol. Odbornik bo torej najbrž po prejetju stališč glasbenih ustanov sklical posvetovalno komisijo.

Na odborništvu do srede niso prejeli odstopnih izjav članov, ki v komisiji zastopajo Svet slovenskih organizacij (SSO) ter stranko Slovenska skupnost (SSk). Iz komisije so, kot znano, zaradi sklepa deželnega sveta o eni sami vsedeželni glasbeni šoli napovedali odhod redni člani Drago Štoka, Walter Bandelj in Riccardo Ruttar, zastopniki SSO za Trst, Gorico in Videm, Julijan Čavdek (nadomestni član SSO za Goriško) ter Marco Jarc iz vrst SSk, ki v komisiji nadomešča sovodenjsko županjo Alenko Florenin.

Iz komisije nista napovedala odstopa Igor Švab (nadomestni član SSO za Tržaško) in tudi ne Benečan Michele (Miha) Coren, ki zastopa beneške lokalne upravitelje in ki je politično blizu Slovenski skupnosti. Odstopnih pisem najbrž ne bo, saj je predsednica Dežele Debora Serracchiani izrecno zaprosila zastopnike SSO in SSk, naj ne odstopijo.

Glej vest z dne 08.08.2017