KULTURA

Zbornik o literarni večjezičnosti

V četrtek bodo v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor predstavili zbornik o literarni večjezičnosti v slovenskem in avstrijskem kontekstu („Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext“).

Zbornik sta letos izdala slovenska literarna znanstvenica Alenka Koron in profesor Inštituta za slavistiko v Gradcu Andrej Leben. Predstavitev v Mariboru bo v četrtek, 10. oktobra, ob 17. uri.