Urednice in uredniki Slovenskega sporeda ORF
ORF
ORF

Uredništvo slovenskih sporedov ORF

Dnevno skrbimo za osem ur slovenskega radijskega sporeda na frekvenci Radio Agora in oblikujemo tedensko televizijsko stalnico „Dober dan, Koroška“. Seznam in kontaktne informacije za vse člane uredništva najdete v nadaljevanju.

Marijan VELIK

Od 1.1.2002 naprej glavni urednik slovenskih sporedov ORF, od 21.3.2004 odgovorni urednik slovenske televizijske stalnice „Dober dan, Koroška“ in moderator jutranjih oddaj slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29471 – email

Jurij PERČ

Od 1990 urednik, težiščno pristojen za politiko. Od 21.3.2004 odgovorni urednik in urednik dneva slovenskega radijskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29472 – email

Miha PASTERK

Urednik, težiščno pristojen za vprašanja gospodarstva in kmetijstva, od 21.3.2004 naprej urednik dneva slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29475 – email

Marica KUŠEJ

Urednica dneva slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29462 – email

Danica SMREČNIK

Tajnica, administratorka slovenskega radijskega sporeda ORF.
telefon: 0463/5330/29219 – email

Melanie DOVJAK

Tajnica, administratorka slovenskega televizijskega sporeda ORF.
telefon: 0463/5330/29519 – email

Niko KUPPER

Urednik, težiščno pristojen za otroške oddaje, moderator popoldanskih oddaj slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29480 – email

Dominik HUDL

Urednik, težiščno moderator jutranjih oddaj in oblikovalec poročil ter prispevkov slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora. Je tudi oblikovalec spletnih strani.
telefon: 0463/5330/29492 – email

Hanzi KEŽAR

Urednik, pri slovenskem sporedu ORF na frekvenci Radio Agora pristojen za glasbo in produkcijo oddajnih elementov.
telefon: 0463/5330/29466 – email

Alexander MAK

Urednik, od 21.3.2004 moderator popoldanskih oddaj slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora in oblikovalec poročil.
telefon: 0463/5330/29473 – email

Franci RULITZ

Urednik, težiščno pristojen za oblikovanje spletnih strani slovenskega sporeda ORF, tudi moderator popoldanskih oddaj in oblikovalec poročil slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29491 – email

Jana VELIK

Urednica, moderatorka popoldanskih oddaj in oblikovalka prispevkov slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29461 – email

Miran KELIH

Moderator slovenske televizijske stalnice „Dober dan, Koroška“, moderator jutranjih in popoldanskih oddaj, urednik ter oblikovalec poročil in prispevkov slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora. Je tudi oblikovalec spletnih strani.
telefon: 0463/5330/29493 – email

Daniela TOPAR

Urednica, moderatorka jutranjih in popoldanskih oddaj slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29479 – email

Milan OBID

Uredniški sodelavec, moderator jutranjih in popoldanskih oddaj slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29463 – email

Mira GRÖTSCHNIG-EINSPIELER

Moderatorka slovenske televizijske stalnice „Dober dan, Koroška“, ob koncih tedna moderatorka jutranjih oddaj slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29465 – email

Magdalena KROPIUNIG

Moderatorka slovenske televizijske stalnice „Dober dan, Koroška“, moderatorka jutranjih in popoldanskih oddaj slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29474 – email

Aleksander TOLMAIER

Moderator slovenske televizijske stalnice „Dober dan, Koroška“, moderator jutranjih in popoldanskih oddaj slovenskega sporeda ORF na frekvenci Radio Agora.
telefon: 0463/5330/29464 – email

Veronika KUŠEJ

Prosta sodelavka
telefon: 0463/5330/29477 – email

Kristina KRAGELJ

Prosta sodelavka

Simon OŠLAK-GERASIMOV

Urednik in oblikovalec prispevkov, korespondent v deželnem studiu ORF v Gradcu, pristojen za poročanje o življu in dogajanju slovenske narodne skupnosti na Štajerskem.
telefon: 0316/4700 – email