Slowakei Bratislava
ORF
ORF
Politika

Vyhlásili 2. výzvu z Programu dunajského regiónu takmer za 39 mil. eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo v novom programovom období druhú výzvu z Interreg Programu dunajského regiónu v objeme takmer 39 miliónov eur. Eurofondová obálka z tohto programu pôjde na zelené investície, posilnenie trhu práce či podporu kultúry a cestovného ruchu. Informoval o tom vo štvrtok odbor komunikácie rezortu.

„Toto je podaná pomocná ruka pre koordinovaný rozvoj prihraničia, ktoré vnímame ako vstupnú bránu na Slovensko. A zároveň je táto výzva šancou na realizáciu takých projektov, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí,“ zhodnotil štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák.

Výzva je určená pre verejný a súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, neziskové či medzinárodné organizácie z celého dunajského regiónu. Záujemcovia môžu získať podporu napríklad na projekty na zvyšovanie odolnosti voči následkom klimatickej zmeny, ochranu prírody, projekty podporujúce trh práce a zamestnanosť, ale aj na podporu kultúry a cestovného ruchu.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu záujemcovia predkladať do 29. marca budúceho roka. Podmienkou je zapojenie minimálne troch partnerov z troch rôznych krajín Interreg Programu dunajského regiónu. Viac informácií nájdu na jeho oficiálnej webstránke.

Program, ktorého celkový rozpočet je približne 266 miliónov eur, slúži na podporu územia 14 členských aj nečlenských štátov Európskej únie približne pre 115 miliónov obyvateľov. Rezort dodal, že regiónom pomáha spoločne čeliť výzvam, ako sú hospodárska transformácia či zmena klímy.

V minulom programovom období získal podporu z Interreg Programu dunajského regiónu napríklad projekt CINEMA, ktorý pomohol ôsmim mestám dunajského regiónu využiť na podporu kreatívneho priemyslu prázdne a opustené priestory. Tiež projekt Danube Cycle Plans, zameraný na zlepšenie podmienok pre cyklistiku vďaka rozvoja národných cyklostratégií.